Udviklingen i SIRIs sagsbehandlingstider de seneste 12 måneder, maj 2022

03-06-2022
Tal og statistik Ophold til tredjelandsstatsborgere Ophold efter EU-reglerne

Rapporten viser de seneste 12 måneders sagsbehandlingstider for hhv. erhvervs-, studie- og EU-området.

Hent rapporten