Udviklingen i international rekruttering 2018-2020

01-07-2021
Tal og statistik Ophold til tredjelandsstatsborgere Ophold efter EU-reglerne

- på erhvervs- og studieområdet samt EU-opholdsområdet

Beskrivelse af anvendelsen af alle de ordninger på studie- og erhvervsområdet efter udlændingeloven samt ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen, der administreres af SIRI, herunder:

  • Antal tilladelser og afslag (samt fordeling på nationalitet)
  • Antal registreringsbeviser og opholdskort under EU-opholdsbekendtgørelsen (samt fordeling på nationalitet)
  • Lønniveauer
  • I hvilke brancher den udenlandske arbejdskraft er beskæftiget

Hent bilag

Hent publikationen