Udviklingen i international rekruttering 2020-2022

26-06-2023
Ophold til tredjelandsstatsborgere Ophold efter EU-reglerne Tal og statistik

- på erhvervs- og studieområdet samt EU-opholdsområdet

Beskrivelse af anvendelsen af alle de ordninger på studie- og erhvervsområdet efter udlændingeloven samt ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen, der administreres af SIRI, herunder:

  • Antal tilladelser og afslag (samt fordeling på nationalitet).
  • Antal registreringsbeviser og opholdskort under EU-opholdsbekendtgørelsen (samt fordeling på nationalitet).
  • Lønniveauer.
  • I hvilke brancher den udenlandske arbejdskraft er beskæftiget.

Hent bilag

Hent publikationen