Info-ikon

Whistleblower-ordning

Du kan som ansat, samarbejdspartner eller ansat hos en samarbejdspartner indsende oplysninger om kritisable forhold til SIRIs whistleblowerordning.

Du kan fx sende oplysninger ind om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer i SIRI, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, herunder af seksuel karakter, og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Du kan sende oplysninger ind til whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet ved at bruge den digitale løsning via linket til portalen nedenfor. Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som fx adresse eller telefonnummer. Vær også opmærksom på, at du ikke ved upload af filer (dokumenter, film, fotos m.v.) utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Udlændinge- og Integrationsministeriets netværk, eller via linket til ordningen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside, vil dette evt. blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Udlændinge- og Integrationsministeriets netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen (https://wb.uim.dk) i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Udlændinge- og Integrationsministeriets netværk.

Din henvendelse behandles af Ledelsessekretariatet. Når du sender oplysninger ind, ser vi på dem hurtigst muligt inden for almindelig kontortid.

Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har sendt oplysninger ind uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, kan vi kun kommunikere med dig via den digitale løsning. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind, og svare på evt. spørgsmål fra os.

Kontaktoplysninger: Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby.

Indsend oplysninger anonymt til whistleblowerordningen

Hent de fælles retningslinjer for whistleblowerordningerne på Udlændinge- og Integrationsministeriets område (pdf)

Hent den fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område (pdf)

Hent den it-tekniske vejledning (pdf)