Lærematerialet til Indfødsretsprøven er blevet opdateret

28-08-2023
Danskundervisning og prøver for udlændinge

SIRI har opdateret forberedelsesmaterialet til Indfødsretsprøven.

Lærematerialet, der bruges som forberedelse til Indfødsretsprøven, er blevet opdateret i forhold til den seneste version, som udkom i august 2022.

SIRI opdaterer lærematerialet årligt for at sikre, at materialet er korrekt, aktuelt og relevant i forhold til Indfødsretsprøvens formål om at teste prøvedeltagerens kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie samt danske værdier.

Materialet er blevet ajourført med fakta og indhold i forhold til det seneste års udvikling, og nogle af emnerne er blevet uddybet. Desuden tilgår et nyt afsnit om Danmarks seværdigheder, som beskriver en række af landets mest betydningsfulde naturlige, kulturelle og historiske seværdigheder.

Der er også foretaget en tilsvarende opdatering af lærematerialet til Medborgerskabsprøven, som ikke mindst er blevet udbygget med et afsnit om Danmarks historie siden 1945. Endvidere har det også fået samme grafiske opsætning som lærematerialet til Indfødsretsprøven med forbedret webtilgængelighed, så det er lettere at læse fra mobile enheder (smartphones og tablets).

De opdaterede lærematerialer ligger til grund for hhv. de kommende indfødsretsprøver og medborgerskabsprøver, der næste gang afholdes 29. november 2023.

Se lærematerialet til Indfødsretsprøven på Integrationsviden.dk

Se lærematerialet til Medborgerskabsprøven på Integrationsviden.dk