SIRIs whistleblowerordning

Via vores whistleblowerordning er det muligt at indberette ulovlige eller kritisable forhold, som er omfattet af ’whistleblowerloven’.

Hvem kan indberette til ordningen?

Du kan foretage en indberetning til SIRIs whistleblowerordning, hvis du er ansat, tidligere ansat eller på vej til at blive ansat i SIRI, herunder som ulønnet praktikant. Du kan desuden bruge ordningen, hvis du er ansat, tidligere ansat eller på vej til at blive ansat hos en af SIRIs samarbejdspartnere eller underleverandører.

Hvis du ikke tilhører en af disse grupper, kan du ikke indberette til SIRIs whistleblowerordning, og du skal forvente, at din indberetning bliver afvist.

Hvad kan man indberette om?

Du kan foretage en indberetning til whistleblowerordningen om følgende typer forhold:

  • Overtrædelser af EU-retten, der er omfattet af whistleblowerdirektivet, fx beskyttelse af privatlivets fred og netværks- og informationssystemers sikkerhed
  • Alvorlige lovovertrædelser, fx bestikkelse, dokumentfalsk, hacking, aflytning, optagelse af samtaler mellem andre, databedrageri, tilsidesættelse af tavshedspligter eller lovbestemte handlepligter.
  • Øvrige alvorlige forhold, fx grove eller gentagne overtrædelser af interne retningslinjer.

Du kan indberette viden eller begrundet mistanke om faktiske eller potentielle overtrædelser, som har fundet sted, eller som med stor sandsynlighed vil finde sted.

Du kan desuden indberette viden eller begrundet mistanke om forsøg på at skjule sådanne overtrædelser.

Hvordan behandles indberetninger og personoplysninger?

Alle indberetninger behandles af SIRIs whistleblowerenhed. Whistleblowerenheden er et upartisk organ, som sikrer, at indberetninger behandles objektivt og sagligt.

Hvis du foretager en indberetning, kan whistleblowerenheden have behov for at stille dig uddybende spørgsmål for at kunne behandle din indberetning. Hvis din indberetning er anonym og ikke indeholder kontaktoplysninger, kan vi kun kommunikere med dig via vores digitale whistleblowerportal. Det er derfor vigtigt, at du løbende logger på portalen og besvarer eventuelle spørgsmål fra os. For at kunne gøre det skal du gemme den 16-cifrede kode, du modtager efter indberetningen. Hvis du mister koden, mister du muligheden for at kommunikere med os om din indberetning.

Medarbejderne i whistleblowerenheden er underlagt særlige krav om fortrolighed og tavshedspligt. Hvis det er nødvendigt for at behandle en indberetning, kan whistleblowerenheden behandle personoplysninger, herunder følsomme oplysninger og oplysninger om strafbare forhold.

Læs mere om SIRIs behandling af personoplysninger

Hvordan foretager jeg en indberetning?

Du kan foretage en indberetning til SIRIs whistleblowerordning via SIRIs whistleblowerportal. Hvis du ønsker at være anonym, så vær opmærksom på ikke at oplyse navn, adresse, telefonnummer eller lignende, som kan bruges til at identificere dig. Hvis du uploader dokumenter, fotos, film eller andre filer, så vær også opmærksom på, at de ikke indeholder oplysninger om din identitet.

Gå til SIRIs whistleblowerportal

Hvis du tilgår portalen via linket ovenfor, eller hvis du tilgår portalen fra en computer på SIRIs netværk, vil dette automatisk blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på SIRIs netværk.

Du kan undgå dette, hvis du tilgår portalen ved at skrive web-adressen https://uim-siri.sit-wb.dk ind i en browser på en computer, der ikke er tilkoblet SIRIs netværk.

Hvis du ikke ønsker at foretage din indberetning til SIRI, kan du i stedet indberette til Den Nationale Whistleblowerordning på Whistleblower.dk, som administreres af Datatilsynet.

Gå til Den Nationale Whistleblowerordning