Whistleblowerordning

Du kan bruge vores whistleblowerordning til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, som vedrører SIRI.

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere ansat i SIRI, herunder ulønnet praktikant. Du kan desuden bruge den som ansat hos en af SIRIs samarbejdspartnere eller underleverandører.

Er du ansat i SIRI, så vær opmærksom på, at whistleblowerordningen er et supplement til den daglige kommunikation på arbejdspladsen. Du bør derfor først forsøge at løse problemet ved at kontakte din nærmeste personaleleder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller HR.

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

  • Overtrædelser af EU-retten
  • Strafbare forhold
  • Overtrædelser af lovgivningen
  • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
  • Seksuel chikane
  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen.

Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i SIRIs whistleblowerenhed. Vi vil muligvis stille dig uddybende spørgsmål for at oplyse sagen tilstrækkeligt til, at vi kan behandle den. Vi kommunikerer kun med dig via vores digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du løbende logger ind på sagen og svarer på eventuelle spørgsmål fra os.

Når du indsender indberetningen, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for at tilgå din indberetning, og det er derfor vigtigt at du gemmer koden.

Hvis du mister koden, mister vi muligheden for at kommunikere med dig.

Om anonymitet og fortrolighed

Via SIRIs whistleblowerordning kan du anonymt indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblowerenhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via systemet kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.

SIRIs whistleblowerenhed er forankret i SIRIs Ledelsessekretariat, og kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

Gå til SIRIs whistleblowerordning

Hvis du vil undgå logning på SIRIs netværk

Hvis du skriver til whistleblowerordningen fra en computer på SIRIs netværk eller via linket ovenfor, registreres det i SIRIs system. Det sker som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på SIRIs netværk. Du kan undgå dette ved at tilgå web-adressen https://uim-siri.sit-wb.dk fra en computer, der ikke er tilkoblet SIRIs netværk.

TOR-browseren

Hvis du ønsker yderligere beskyttelse af din anonymitet, kan du bruge TOR-browseren.

Læs mere om TOR-browseren hos TOR-projektet

Hvis du bruger TOR-browseren, kan SIRIs whistleblowerordning tilgås fra:

vhp3b3ewb5y6t5gkh7v4wrsenvy5ls4g3iozv6htl6eaui4tbamdr6qd.onion

Datatilsynets whistleblowerordning

Hvis du ikke ønsker at indberette til SIRIs whistleblowerenhed, kan du i stedet indberette til Datatilsynets eksterne og uafhængige whistleblowerordning.

Gå til Datatilsynets whistleblowerordning

Juridisk beskyttelse mod repressalier

Du er som whisteblower beskyttet mod repressalier via Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Se Lov om beskyttelse af whistleblowere (LOV nr. 1436 af 29/06/2021) på Retsinformation.dk

Se Vejledning for whistleblowere hos Justitsministeriet (pdf)

Læs mere

Hent de fælles retningslinjer for whistleblowerordningerne på Udlændinge- og Integrationsministeriets område (pdf)

Hent Vejledning om whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser hos Justitsministeriet (pdf)

Hent it-teknisk vejledning (pdf)

Kontaktoplysninger

Se SIRIs kontaktoplysninger