Integration

Modtagelse og integration af nye borgere

Der er faste procedurer for modtagelse og integration af nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

Danskundervisning og prøver for udlændinge

Udlændinge i Danmark bliver tilbudt danskuddannelse og har mulighed for at bestå danskprøver, Indfødsretsprøven, Medborgerskabsprøven og Forlængelsesprøven.

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

SIRI rådgiver kommuner, organisationer og borgere i at forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol gennem opkvalificering af fagfolk og holdningsbearbejdende aktiviteter med unge og forældre.

Igangværende indsatser og projekter

SIRI er ansvarlig eller medansvarlig for forskellige indsatser og projekter på integrationsområdet.

Indsatser til sårbare familier

SIRI tilbyder rådgivning til kommuner og organisationer, som arbejder for at støtte sårbare familier.

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Den beskæftigelsesrettede indsats skal hjælpe flygtninge og familiesammenførte med at komme i arbejde.