Integration

Vi understøtter kommunernes og andre aktørers arbejde med integrations- og forebyggelsesindsatsen.

Modtagelse og integration af nye borgere

Der er faste procedurer for modtagelse og integration af nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

Danskundervisning og prøver for udlændinge

Udlændinge i Danmark bliver tilbudt danskuddannelse og har mulighed for at bestå danskprøver, Indfødsretsprøven, Medborgerskabsprøven og Forlængelsesprøven.

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Den beskæftigelsesrettede indsats skal hjælpe flygtninge og familiesammenførte med at komme i arbejde.

Indsatser til sårbare familier

SIRI tilbyder rådgivning til kommuner og organisationer, som arbejder for at støtte sårbare familier.

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

SIRI rådgiver kommuner, organisationer og borgere i at forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.