Integration

Vi understøtter ledere og fagprofessionelle i kommunerne og civilsamfundet i deres arbejde med integrations- og forebyggelsesindsatsen.

Modtagelse og integration af nye borgere

Der er faste procedurer for modtagelse og integration af nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

Danskundervisning og prøver for udlændinge

Udlændinge i Danmark bliver tilbudt gratis danskuddannelse. De har desuden mulighed for at bestå danskprøver, Indfødsretsprøven, Medborgerskabsprøven og Forlængelsesprøven.

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Den beskæftigelsesrettede indsats skal hjælpe flygtninge og familiesammenførte med at komme i arbejde.

Indsatser til sårbare familier

SIRI tilbyder rådgivning til kommuner og organisationer, som arbejder for at støtte sårbare familier.

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

MÆRK koordinerer den samlede nationale indsats mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.