Tal og statistik

SIRI udarbejder eller bidrager til tal og statistik, og også andre myndigheder udarbejder statistik, som er relevant på udlændinge- og integrationsområdet.

Tal og fakta på udlændingeområdet

Publikationen Tal og fakta på udlændingeområdet udkommer en gang årligt og indeholder primært en lang række statistiske opgørelser over antallet af ansøgninger og afgørelser om opholdstilladelser mv. på udlændingeområdet. Publikationen udarbejdes af Udlændingestyrelsen og SIRI.

Se alle udgaver af Tal og fakta på udlændingeområdet hos Udlændingestyrelsen

Seneste tal på udlændingeområdet

De seneste tal på udlændingeområdet opdateres af Udlændingestyrelsen en gang om måneden.

Se de seneste tal på udlændingeområdet hos Udlændingestyrelsen

Sagsbehandlingstider og anden statistik fra SIRI

SIRI har siden marts 2022 publiceret månedlige opgørelser over sagsbehandlingstiderne for hhv. erhvervs-, studie- og EU-området. Derudover publicerer SIRI løbende anden statistik.

Se alle SIRIs publikationer med tal og statistik

Visiteringskvoter

Udlændingestyrelsen melder hvert år ud, hvor mange flygtninge man forventer vil få opholdstilladelse det kommende år. På baggrund af dette tal udarbejdes visiteringskvoter, så flygtningene kan blive fordelt i alle landets kommuner.

Se visiteringskvoter hos Udlændingestyrelsen