Presse

Presseansvarlig: Maria Djurhuus Petersen,

Pressetelefon: 72 14 21 00

Du kan kontakte SIRI med pressehenvendelser vedrørende:

  • opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere på baggrund af arbejde, studier, au pair- og praktikantophold samt Working holiday
  • opholdsdokument til EU/EØS-borgere
  • opholdsstatus til britiske statsborgere
  • den beskæftigelsesrettede integrationsindsats
  • danskundervisning og prøver til udlændinge
  • forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Fuldmagt i pressesager

SIRI har tavshedspligt og må ikke videregive fortrolige og personfølsomme oplysninger om vores sager.

Som journalist eller medie skal du have en skriftlig fuldmagt for at kunne få aktindsigt i en udlændings sager hos SIRI og modtage fortrolige og personfølsomme oplysninger om udlændingens forhold i sagen.

SIRI har en standardblanket til fuldmagt i pressesager, som kan bruges til dette formål. Afsendelse via kontaktformularen vil ske gennem en sikker linje.

Hent fuldmagt til pressesager (Word)

Send fuldmagt til pressesager via kontaktformular på nyidanmark.dk

Seneste nyt fra SIRI

Tal og statistik

SIRI udarbejder eller bidrager til tal og statistik, og også andre myndigheder udarbejder statistik, som er relevant på udlændinge- og integrationsområdet.

Se links til tal og statistik på udlændinge- og integrationsområdet

Publikationer

Find årsrapporter, kontrolresultater mv.

Se SIRIs publikationer

Servicemål og sagsbehandlingstider

SIRI har på udlændingeområdet fastsat servicemål, dvs. maksimale frister for, hvor lang tid behandlingen af en sag må tage.

Se SIRIs servicemål på nyidanmark.dk

SIRI publicerer månedlige opgørelser over sagsbehandlingstider for hhv. erhvervs-, studie- og EU-området.

Se opgørelser over SIRIs sagsbehandlingstider

Andre sider, hvor du kan finde svar

Screenshot fra nyidanmark.dk

Nyidanmark.dk

Den officielle portal for udlændinge, der ønsker at besøge, bo eller arbejde i Danmark. Information og vejledning om regler og ansøgning.

Screenshot fra integrationsviden.dk

Integrationsviden.dk

Vidensportal med information, vejledning, værktøjer og inspiration til brug i integrationsindsatsen.