Presse

Presseansvarlig: Maria Djurhuus Petersen,

Pressetelefon: 72 14 21 00

Du kan kontakte SIRI med pressehenvendelser vedrørende:

  • opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere på baggrund af arbejde, studier, au pair- og praktikantophold samt Working holiday
  • opholdsdokument til EU/EØS-borgere
  • opholdsstatus til britiske statsborgere
  • den beskæftigelsesrettede integrationsindsats
  • danskundervisning og prøver til udlændinge
  • forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
  • forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Tal og statistik

SIRI udarbejder eller bidrager til tal og statistik på forskellige områder, og også andre myndigheder udarbejder statistik, som er relevant på udlændinge- og integrationsområdet.

Se links til tal og statistik på udlændinge- og integrationsområdet

Servicemål og sagsbehandlingstider

SIRI har på udlændingeområdet fastsat servicemål, dvs. maksimale frister for, hvor lang tid behandlingen af en sag må tage.

Se SIRIs servicemål på nyidanmark.dk

Der er i øjeblikket forlængede sagsbehandlingstider på en række sagstyper.

Se nyhed om sagsbehandlingstider på nyidanmark.dk

Publikationer

Find årsrapporter, kontrolresultater mv.

Se SIRIs publikationer

Seneste nyt fra SIRI

Andre sider, hvor du kan finde svar

Screenshot fra nyidanmark.dk

Nyidanmark.dk

Den officielle portal for udlændinge, der ønsker at besøge, bo eller arbejde i Danmark. Information og vejledning om regler og ansøgning.

Screenshot fra integrationsviden.dk

Integrationsviden.dk

Vidensportal med information, vejledning, værktøjer og inspiration til brug i integrationsindsatsen.

stopekstremisme.dk's logo

Stopekstremisme.dk

Hjemmeside for Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme. Information og vejledning om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.