Presse

Journalister og medier kan kontakte os med generelle spørgsmål om udlændinge- og integrationsområdet. Ved konkrete sager kræves fuldmagt fra borgeren.

Presseansvarlige: Line Kirchheiner og Mathias Wiingaard

Kontakt: 72 14 21 00, 

Du kan kontakte SIRI med pressehenvendelser vedrørende:

  • opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere på baggrund af arbejde, studier, au pair- og praktikantophold samt Working holiday
  • opholdsdokument til EU/EØS-borgere
  • opholdsstatus til britiske statsborgere
  • den beskæftigelsesrettede integrationsindsats
  • danskundervisning og prøver til udlændinge
  • forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Fuldmagt i pressesager

SIRI har tavshedspligt og må ikke videregive fortrolige og personfølsomme oplysninger om vores sager.

Som journalist/medie skal du have en skriftlig fuldmagt for at få aktindsigt i en udlændings sager hos SIRI.

SIRI har en standardblanket til fuldmagt i pressesager, som kan bruges til dette formål. Afsendelse via kontaktformularen vil ske gennem en sikker linje.

Bemærk! I sager om unge over 12 år skal der også være et underskrevet samtykke fra den unge. Der skal således sendes særskilt fuldmagt til SIRI.

Hent fuldmagt til pressesager (pdf)

Send fuldmagt til pressesager via kontaktformular på nyidanmark.dk

Tal og statistik

Både SIRI og andre myndigheder udarbejder til tal og statistik, som er relevant på udlændinge- og integrationsområdet.

Se links til tal og statistik på udlændinge- og integrationsområdet

Publikationer

Find årsrapporter, kontrolresultater mv.

Se SIRIs publikationer

Seneste nyt fra SIRI

Servicemål og sagsbehandlingstider

SIRI har på udlændingeområdet fastsat servicemål, dvs. maksimale frister for, hvor lang tid behandlingen af en sag må tage.

Se SIRIs servicemål på nyidanmark.dk

SIRI publicerer månedlige opgørelser over sagsbehandlingstider for hhv. erhvervs-, studie- og EU-området.

Se opgørelser over SIRIs sagsbehandlingstider