Om os

Her kan du læse om vores ansvarsområder, vores organisation og vores direktion.

Tre medarbejdere drikker kaffe

SIRI er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Vi behandler ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge fra hele verden, som vil arbejde eller studere i Danmark. Vi sikrer EU-borgere nem og hurtig adgang til Danmark. Vi vejleder kommunerne om integration og forebyggelse, og vi udarbejder prøver i dansk og viden om Danmark.

Medarbejdere læser

Ansvarsområder

Ophold i Danmark

Vi behandler ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse fra tredjelandsstatsborgere, som vil til Danmark, Grønland eller Færøerne for at arbejde, studere eller lignende, og vi udsteder opholdsdokument til EU/EØS-borgere. Desuden er vi ansvarlige for kontrol på udlændingeområdet.

Integration

Vi vejleder kommuner og andre aktører i modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte, fx via danskundervisning og beskæftigelsesrettede indsatser samt støtte til sårbare familier. Derudover vejleder vi kommuner og andre aktører i at forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Netværk og fora

Vi er ansvarlige eller medansvarlige for en række netværk og fora, hvor vi samarbejder med virksomheder, uddannelsessteder, organisationer, kommuner, myndigheder mv. Fokus er på at rekruttere højt kvalificerede udlændinge samt at understøtte den kommunale integrations- og forebyggelsesindsats.

Organisation

Billede af Louise Hauberg Wilhelmsen

Louise Hauberg Wilhelmsen

Vicedirektør

Billede af Trine Rask Thygesen

Trine Rask Thygesen

Direktør

Billede af Stig Moes Nørgaard

Stig Moes Nørgaard

Vicedirektør

SIRI er del af en koncern - her er de andre

Departementets krone

Udlændinge- og integrationsministeriet

Departementet rådgiver ministeren og regeringen og varetager ministerbetjening samt overordnet planlægning og administration af lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet.

Udlændingestyrelsens krone

Udlændingestyrelsen

Styrelsen behandler ansøgninger om asyl, familiesammenføring, besøgsvisum, permanent ophold mv. Styrelsen er ansvarlig for statistik på udlændingeområdet og asylindkvartering.

Hjemrejsestyrelsens krone

Hjemrejsestyrelsen

Styrelsen behandler sager om udsendelse, motivationsfremmende foranstaltninger, udrejsekontrol, hjemrejsestøtte, ledsagede udsendelser mv.

Mål- og resultatplan

SIRI indgår hvert år en mål- og resultatplan med Udlændinge- og Integrationsministeriet. Kontrakten indeholder nogle udvalgte målbare aktiviteter for kerneområderne, herunder kvalitetsmålinger af sagsbehandlingen.

Se SIRIs mål- og resultatplan for 2022 (pdf)

Hent bilag til mål- og resultatplanen (pdf)

Resultatløn til SIRIs direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året – herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntningen for 2022 udgjorde 100.000 kr.