Om os

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet, som behandler ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge og understøtter kommunernes integrationsindsats.

De andre styrelser under Udlændinge- og Integrationsministeriet er Udlændingestyrelsen og Hjemrejsestyrelsen.

Organisation

Direktør Trine Rask Thygesen

Stig

Vicedirektør Stig Moes Nørgaard

Mål- og resultatplan

SIRI indgår hvert år en mål- og resultatplan med Udlændinge- og Integrationsministeriet. Kontrakten indeholder nogle udvalgte målbare aktiviteter for kerneområderne, herunder kvalitetsmålinger af sagsbehandlingen.

Se SIRIs mål- og resultatplan for 2022 (pdf)

Hent bilag til mål- og resultatplanen (pdf)

Resultatløn til styrelsens direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året – herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntningen for 2020 udgjorde 70.000 kr.

Ansvarsområder

Ophold i Danmark

Vi behandler ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse fra tredjelandsstatsborgere, som vil til Danmark for at arbejde, studere eller lignende. Vi udsteder også opholdsdokument til EU/EØS-borgere og hjælper britiske statsborgere med at skifte opholdsstatus efter Brexit. Desuden er vi ansvarlige for kontrol på udlændingeområdet.

Integration

Vi vejleder kommuner og fagfolk i modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte. Det kan fx ske via danskundervisning og beskæftigelsesrettede indsatser samt støtte til sårbare familier. Derudover vejleder vi kommuner mv. i at forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol samt ekstremisme og radikalisering.

Netværk og fora

Vi er ansvarlige eller medansvarlige for en række netværk og fora, hvor vi samarbejder med kommuner, myndigheder, uddannelsessteder, virksomheder og andre organisationer. Formålet er at arbejde for at rekruttere og fastholde internationale studerende og højt kvalificeret arbejdskraft samt at understøtte den kommunale integrations- og forebyggelsesindsats.

SIRI er en del af en koncern
- her er de andre

Departementets krone

Udlændinge- og integrationsministeriet

Departementet rådgiver og bistår udlændinge- og integrationsministeren og den til enhver tid siddende regering. Departementet varetager ministerbetjening og den overordnede planlægning og administration af lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet.

Udlændingestyrelsens krone

Udlændingestyrelsen

Styrelsen behandler sager om asyl, familiesammenføring, besøgsvisum, permanent ophold mv. Styrelsen er ansvarlig for asylindkvartering og statistik på udlændingeområdet.

Hjemrejsestyrelsens krone

Hjemrejsestyrelsen

Styrelsen behandler sager om udsendelse, motivationsfremmende foranstaltninger, udrejsekontrol, hjemrejsestøtte, ledsagede udsendelser mv. Styrelsen er ansvarlig for, at udlændinge, der opholder sig ulovligt i Danmark, rejser hjem.