Ophold i Danmark

Vi behandler ansøgninger fra tredjelandsstatsborgere om opholds- og arbejdstilladelse samt hjælper EU-borgere med at benytte deres fri bevægelighed.

Ophold til tredjelandsstatsborgere

Tredjelandsstatsborgere, som ønsker at arbejde eller studere i Danmark, i Grønland eller på Færøerne, skal have en opholdstilladelse.

Ophold efter EU-reglerne

Der gælder særlige regler for statsborgere i et EU/EØS-land, Schweiz eller et nordisk land og deres familiemedlemmer.

Kontrol på udlændingeområdet

SIRI arbejder målrettet med kontrol på udlændingeområdet for at forebygge og bekæmpe brud på reglerne for opholdstilladelser.