Ophold i Danmark

Ophold til tredjelandsstatsborgere

Hvis man er statsborger i et land uden for Norden, EU/EØS og Schweiz og ønsker at bo i Danmark, i Grønland eller på Færøerne for at arbejde, studere eller lignende, skal man normalt have en opholdstilladelse.

Ophold efter EU-reglerne

Hvis man er statsborger i et EU/EØS-land, Schweiz eller et af de nordiske lande eller er familiemedlem til en af disse, gælder der særlige regler for ophold i Danmark.

Kontrol på udlændingeområdet

SIRI arbejder målrettet med kontrol på udlændingeområdet for at forebygge og bekæmpe ulovligt ophold og arbejde.