Portræt af en medarbejder: Mette

Billede af Mette

Specialkonsulent i Dansk og Beskæftigelse, cand. jur.

Jeg sidder i en delt stilling i kontoret Dansk og Beskæftigelse. Den ene halvdel består i, at jeg er jurist på danskområdet, hvor jeg blandt andet behandler ansøgninger fra borgere, der ønsker at blive fritaget fra at gå op til dansk- eller vidensprøver. Lige nu er jeg involveret i arbejdet med at digitalisere danskprøverne, hvilket også indebærer en række juridiske overvejelser, blandt andet i forhold til aktindsigt. Den anden halvdel af tiden bruger jeg som sekretær for Rådet for Etniske Minoriteter, hvor jeg koordinerer rådets arbejde sammen med en kollega og en praktikant. Det er en blækspruttefunktion, som rummer mange forskellige opgaver såsom at administrere rådets hjemmeside, forberede rådets møder og skrive udkast til anbefalinger til ministeren.

Jeg har været på udlændingeområdet hele min karriere, men har rokeret meget rundt, mest som følge af ressortændringer. Jeg startede i Udlændingestyrelsen i asylafdelingen, hvor jeg på Randers Kaserne tog imod evakuerede flygtninge fra Kosovo. Jeg har arbejdet i Sandholmlejren og i Udlændingestyrelsen i Ryesgade. Derfra rokerede jeg til departementet, og via diverse ministerieomlægninger er jeg nu i SIRI.

Jeg har lige været et halvt år i Israel med min familie på grund af min mands job, og jeg oplevede en utrolig fleksibilitet i forhold til, at jeg kunne få en aftale om orlov med en dags arbejde om ugen, som så siden blev skruet op til et par dage om ugen. Det var virkelig rart at kunne tage af sted og samtidig beholde tilknytningen til arbejdspladsen herhjemme. SIRI kan virkeligt noget med work/life balance, og det har betydet rigtig meget for mig.

Jeg er lidt ramt af den politiske bacille, så noget af det mest meningsfulde ved mit job er at arbejde med et område, der har stor bevågenhed, og hvor jeg oplever, at jeg kan være med til at understøtte en vigtig indsats. Vi løfter en væsentlig opgave for Danmark, hvor vi blandt andet giver langt størstedelen af de opholdstilladelser, der gives i Danmark. Og inden for integrationsområdet, som jeg arbejder med, er der en utroligt høj faglighed, som vi også er gode til at bringe i spil i kommunerne og i forhold til andre samarbejdspartnere.

Desuden er det altid sjovt at arbejde med kolleger, der brænder for det, de laver. Og dem har vi rigtig mange af i SIRI.