Portræt af en medarbejder i SIRI: Mette

Billede af Mette

Mette er ansat som specialkonsulent i kontoret Dansk og Beskæftigelse, hvor hun bl.a. arbejder med digitalisering. Hun har en baggrund som cand. jur.

Jeg sidder i en delt stilling i kontoret Dansk og Beskæftigelse. Den ene halvdel består i, at jeg er jurist på danskområdet. Her behandler jeg ansøgninger fra borgere, der ønsker at blive fritaget fra at gå op til dansk- eller vidensprøver. Lige nu er jeg involveret i arbejdet med at digitalisere danskprøverne. Det indebærer en række juridiske overvejelser, blandt andet i forhold til aktindsigt. Den anden halvdel af tiden bruger jeg som sekretær for Rådet for Etniske Minoriteter. Her koordinerer jeg rådets arbejde sammen med en kollega og en praktikant. Det er en blækspruttefunktion, hvor jeg bl.a. administrerer rådets hjemmeside, forbereder rådets møder og skriver udkast til anbefalinger til ministeren.

Jeg har været på udlændingeområdet hele min karriere, men har rokeret meget rundt, mest grundet ressortændringer. Jeg startede i Udlændingestyrelsen i asylafdelingen, hvor jeg på Randers Kaserne tog imod evakuerede flygtninge fra Kosovo. Jeg har arbejdet i Sandholmlejren og i Udlændingestyrelsen i Ryesgade. Derfra rokerede jeg til departementet, og via diverse ministerieomlægninger er jeg nu i SIRI.

Jeg har lige været et halvt år i Israel med min familie på grund af min mands job. Her oplevede jeg en utrolig fleksibilitet, så jeg kunne få en aftale om orlov med en dags arbejde om ugen. Det blev så siden skruet op til et par dage om ugen. Det var virkelig rart at kunne tage af sted og samtidig beholde tilknytningen til arbejdspladsen herhjemme. SIRI kan virkeligt noget med work/life balance, og det har betydet rigtig meget for mig.

Jeg er lidt ramt af den politiske bacille. Så det er meningsfuldt for mig at arbejde med et område, der har så stor politisk bevågenhed.

Jeg oplever, at jeg kan være med til at understøtte en vigtig indsats og løfte en væsentlig opgave for Danmark. Blandt andet står vi for langt størstedelen af de opholdstilladelser, der gives i Danmark. Inden for integrationsområdet er der en høj faglighed, som vi bringer i spil over for kommuner og andre samarbejdspartnere.

Desuden er det altid sjovt at arbejde med kolleger, der brænder for det, de laver. Og dem har vi rigtig mange af i SIRI.