Portræt af en medarbejder: Cecilie

Billede af Cecilie

Specialkonsulent i Økonomi og Tilskud, Cand.scient.

En del af mine opgaver er klassiske økonomiopgaver særligt knyttet til den gebyrfinansierede del af SIRIs økonomi, herunder udarbejdelse af prognoser og ressourcestyring. Derudover arbejder jeg med data i bred forstand. Jeg er med til at drifte og udvikle SIRIs ledelsesinformationssystem, hvor vi samler data fra en lang række forskellige kilder og systemer og forsøger at skabe overblik over, hvad tallene viser, og på den måde understøtte ledelsen og organisationen.

Jeg startede i sin tid som fuldmægtig i SIRI, og gennem tiden har jeg haft rig mulighed for at udvikle mig gennem sparring med dygtige kollegaer og gennem arbejdet med nye, udfordrende og meget varierende opgaver. Desuden har min chef hele tiden været meget åben for at prioritere, at jeg har kunnet kommet på en række relevante kurser. Efterhånden fik jeg et større ansvar i kontoret samt en mere koordinerende rolle, og efter ca. 4 ½ år som fuldmægtig blev jeg udnævnt til specialkonsulent.

Mit kontor har en tværgående stabsfunktion, så jeg har et tæt samarbejde med mange i hele SIRI. Det, jeg glæder mig mest til ved at møde ind på arbejde hver dag, er at mødes med mine kollegaer og i fællesskab med dem levere nogle gode produkter og resultater.

SIRI har et rigtig godt arbejdsmiljø og en god arbejdskultur. Og så er det fedt at arbejde på et område, som hele tiden er under politisk bevågenhed, og som af den grund hele tiden er i forandring. Det gør, at opgaverne aldrig bliver kedelige eller ensformige.

SIRI spiller en vigtig rolle ved at bidrage til, at erhvervslivet i Danmark kan få den nødvendige kvalificerede arbejdskraft til gavn for hele samfundet. Derudover er arbejdet på integrationsområdet selvfølgelig også super vigtigt, da vi her bidrager til at sikre en succesfuld integration af vores medborgere.