Netværk og fora

Her er et overblik over de forskellige faglige netværk og fora, som SIRI enten er ansvarlig for eller deltager i.

Erhvervsforum

Erhvervsforum er et forum for dialog mellem SIRI og erhvervslivet i Danmark om udenlandsk arbejdskraft.

Internationalt Uddannelsesforum

SIRI har oprettet Internationalt Uddannelsesforum for at sikre en løbende dialog mellem myndigheder og danske uddannelsesinstitutioner.

Netværk og fora om sprogundervisning

SIRI deltager i netværk og fora, som fokuserer på sprogundervisning og sproglæring – både i en dansk, nordisk og europæisk kontekst.

Det Nationale Integrationsråd (DNIR)

DNIR betjenes af et sekretariat, der er forankret i SIRI. Rådet rådgiver udlændinge- og integrationsministeren om den danske integrationsindsats og deltager i fora, udvalg, følgegrupper og høringsrunder om nye lovforslag.

Ledernetværk om integration

Tre gange årligt afholder SIRI møder i regionerne for kommunale ledere inden for integrationsindsatsen.

Netværk for forskere og eksperter om beskæftigelsesrettet integration

Formålet med netværket er at dele ny viden og at bygge bro mellem forskning og praksis.

Erfa-netværk for kommunale praktikere og faglige koordinatorer om beskæftigelsesrettet integration

Formålet med netværket er at dele viden og erfaring og drøfte relevante temaer.

Netværk for forskere og praktikere på æresområdet

SIRI driver et netværk mellem forskere og praktikere om æresrelaterede konflikter.

Netværk om æresrelaterede konflikter for kommunale fagpersoner

SIRI afholder to årlige netværksmøder i hhv. Øst- og Vestdanmark, hvor vi formidler den seneste viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol til kommunale fagpersoner.

Civilsamfundsnetværk om forebyggelse af ekstremisme og negativ social kontrol

Netværket består af 21 foreninger og organisationer, som arbejder med forebyggelse af ekstremisme og negativ social kontrol.

Expat in Denmark

Expat in Denmark drives af DI og er et engelsksproget netværk for internationale arbejdstagere og deres familier. Netværkets nyhedsbrev formidler relevante informationer og arrangementer.