Netværk og fora

Erhvervsforum

Erhvervsforum afholdes af SIRI og Dansk Industri (DI) for at sikre et løbende samspil mellem relevante myndigheder, erhvervsorganisationer og danske virksomheder, der ansætter højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Internationalt uddannelsesforum

SIRI har oprettet Internationalt Uddannelsesforum for at sikre en løbende dialog mellem relevante myndigheder og danske uddannelsesinstitutioner, der optager internationale studerende.

Ledernetværk om integration

SIRI afholder tre årlige regionale møder for kommunale ledere indenfor integrationsindsatsen. Møderne holdes i Region Nord, Region Midt, Region Syd, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Netværk for forskere og praktikere på æresområdet

SIRI driver netværket for at understøtte, at forskere og praktikere får et rum, hvor de kan udveksle erfaringer om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Netværk om æresrelaterede konflikter for kommunale fagpersoner

SIRI afholder to årlige netværksmøder i hhv. Øst- og Vestdanmark, hvor vi formidler den seneste viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol til kommunale fagpersoner.

Rådet for Etniske Minoriteter (REM)

Rådet for Etniske Minoriteter (REM) betjenes af et sekretariat, der er placeret i SIRI.

Vidensnetværk

SIRI har i 2021 startet et vidensnetværk for forskere og eksperter om beskæftigelsesrettet integration.

Civilsamfundsnetværk om forebyggelse af ekstremisme og negativ social kontrol

Netværket består af 21 foreninger og organisationer, som arbejder med forebyggelse af ekstremisme og negativ social kontrol.

Forskernetværk om ekstremisme

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme driver netværket for at bygge bro mellem forskning og praktisk forebyggelsesarbejde.

Expat in Denmark

Expat in Denmark drives af DI og er et nationalt netværk for udenlandske arbejdstagere og deres familier.

Danskforum

SIRI har oprettet et danskforum for at skabe tættere kontakt mellem SIRI og sprogcenterlederne.

Nordisk ALTE

Netværket mødes en gang om året for at sparre og udveksle erfaringer om prøver og test på de skandinaviske sprog.

Nordisk Alfaråd

SIRI deltager i Nordisk Alfaråd, som er et netværk under NVL (Nordisk Netværk for Voksnes Læring).

Nordisk netværk om sproglæring

SIRI deltager i et nyt nordisk netværk på strategisk og ministerielt niveau om formel og uformel sprogundervisning i Norden.

Association of Language Testers in Europe (ALTE)

SIRI er medlem af ALTE, der har status som NGO og deltager ved møder i Europarådet.