Sammen om Integration – ny kampagne inviterer indenfor

11-06-2016
Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

88 virksomheder deltager allerede i virksomhedspartnerskabet ’Sammen om integration’. Med en ny oplysningskampagne og en bred vifte af information håber integrationsminister Inger Støjberg at få endnu flere virksomheder med.

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration handler om at gøre det nemmere for flygtninge at banke på døren til danske virksomheder og nemmere for virksomhederne at åbne den. Partnerskabet blev etableret på regeringens topmøde om integration på Marienborg i september 2015. Siden er flere virksomheder kommet til, og regeringen har forhandlet sig til rette med kommunerne og arbejdsmarkedets parter om bl.a. to markante nye tiltag:

  • Den nye Integrationsgrunduddannelse på to år, hvor flygtninge og sammenførte familiemedlemmer får adgang til både praktisk oplæring i en virksomhed og til skolegang med faglig opkvalificering og danskundervisning.
  • En bonus på op til 40.000 kr. over to år til de virksomheder, der tilbyder en stilling efter den nye ordning eller tilbyder ordinær ansættelse.

Nu er den nye kampagneside sammenomintegration.dk gået i luften, og her kan virksomheder og andre interesserede læse mere om de forskellige ordninger og om de erfaringer, som andre virksomheder har gjort sig med integration af udenlandske kollegaer.  

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

Et af de helt centrale budskaber i kampagnen er, at den gode integration sker blandt gode kollegaer. Selv om man ikke er så god til dansk, kan man sagtens blive en god og værdsat medarbejder, og både for den enkelte og for samfundet er det helt afgørende, at flygtninge kommer i job. Det kræver, at flest mulige bidrager til integrationen. Fra regeringens side har vi banet vejen sammen med arbejdsmarkedets parter, og nu håber jeg, at mange virksomheder bliver en del af partnerskabet og byder flygtninge indenfor.

Der er allerede 88 virksomheder med i partnerskabet Sammen om integration, og de har i alt stillet knap 1000 virksomhedspladser til rådighed. Der vil resten af året finde en lang række møder sted rundt i landet, hvor andre virksomheder vil få glæde af erfaringerne og få rådgivning om, hvordan de selv kan bidrage.

I næste uge deltager Inger Støjberg på Folkemødet på Bornholm, hvor hun ligeledes vil debattere integration og invitere flere virksomheder med i samarbejdet.