Behovet for international rekruttering vokser

06-10-2017
Ophold til tredjelandsstatsborgere

Behovet for international rekruttering er voksende, viser ny evaluering, som har målt på virksomhedernes tilfredshed og behov på området. Men et flertal udenom regeringen har gjort international rekruttering sværere, og det er rigtig ærgerligt, mener udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

I 2014 indgik den daværende regering (S og R) sammen med V, DF, SF, LA og K en aftale om en reform af international rekruttering, der skulle styrke danske virksomheders internationale konkurrenceevne ved at sikre lettere adgang til nødvendig og kvalificeret arbejdskraft. Nu er effekten af denne reform blevet evalueret af bl.a. Damvad Analytics, og især den såkaldte fast track-ordning har været en stor succes for virksomhederne med over 1.700 udstedte opholdstilladelser i 2016.

Samtidig viser evalueringen, at danske virksomheder i stigende grad efterspørger kompetencer, som de ikke kan finde i Danmark, og at de virksomheder, der rekrutterer internationalt, har haft en større vækst i beskæftigelsen og et gennemsnitligt højere lønniveau sammenlignet med andre tilsvarende virksomheder, som ikke rekrutterer internationalt.

Men S, DF, SF og EL besluttede tidligere på året at ændre beløbsordningen udenom regeringen. For at få opholdstilladelse efter beløbsordningen skal arbejdstageren være tilbudt et job med en årlig løn på minimum 408.800 kr. (2017-niveau). Ændringen af beløbsordningen medfører, at lønnen op til beløbsgrænsen skal udbetales til en dansk bankkonto, og at løndele i form af personalegoder såsom fri bil eller bolig ikke må indgå i lønnen op til beløbsgrænsen.

Ændringen af beløbsordningen har også direkte konsekvenser for fast track-ordningen, da ordningens beløbsspor er knyttet til betingelserne i beløbsordningen. Fast track-ordningen giver certificerede virksomheder mulighed for med kort varsel at ansætte højtkvalificerede udlændinge, uden at skulle afvente Styrelsen for International Rekruttering og Integrations sagsbehandling.

Den nye evaluering er udarbejdet på baggrund af reglerne, som de var gældende i 2015 og 2016. Den måler dermed ikke effekten af de nye regler, som trådte i kraft 1. juli 2017, men udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg er ikke i tvivl om ændringens negative effekt på muligheden for at rekruttere internationalt:

”Der er ingen tvivl om, at ændringerne af beløbsordningen har gjort det mere besværligt for de danske virksomheder at benytte udenlandsk arbejdskraft. Det ærgrer mig, når evalueringen netop viser, at højt kvalificeret arbejdskraft er til gavn for Danmark, og at virksomhederne er glade for hurtigt og effektivt at kunne rekruttere den helt rigtige medarbejder til jobbet. Vi skal skabe gode vilkår for vores virksomheder, ikke spænde ben for deres udvikling, og jeg håber, at vi får mulighed for at ændre reglerne igen ,” siger Inger Støjberg.

Hent Evaluering af international arbejdskraft

Damvad Analytics har lavet en analyse, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) under Udlændinge – og Integrationsministeriet har bestilt i forbindelse med evaluering af reformen af international rekruttering.

Følgende hovedpunkter i analysen kan især fremhæves:

  • Generelt efterspørger danske virksomheder i stigende grad kompetencer fra udenlandske medarbejdere.

  • Virksomheder, der rekrutterer internationalt, har haft en forøgelse i beskæftigelsen og det gennemsnitlige lønniveau sammenlignet med tilsvarende virksomheder, som ikke rekrutterer internationalt.

  • Reformen af international rekruttering vurderes i rapporten på flere områder at have bidraget positivt til at styrke virksomhedernes forudsætninger for rekruttering af arbejdskraft.

  • De adspurgte virksomheder vurderer både fast track- og beløbsordningen positivt. Men beløbsgrænsen opleves dog af flere virksomheder som relativ høj. (Beløbsgrænsen blev ikke ændret med reformen, men blev ved et flertal udenom regeringen i juni 2016 sat op fra 375.000 kr. til 400.000 kr. Beløbsgrænsen reguleres hvert år den 1. januar.)

Hent Udviklingen i international rekruttering 2014-2016