Det betaler sig for kommunerne at få flygtninge i job

03-07-2017
Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

I dag modtager de 54 mio. kroner for deres gode indsats.

I alt 2.140 flygtninge kom i job i 2016, og derfor udbetaler Udlændinge- og Integrationsministeriet i dag 54 mio. kr. i beskæftigelsesbonus til kommunerne.

Det økonomiske skulderklap er en udløber af regeringens topartsaftale om integration med KL. Aftalen betyder, at kommunerne får en bonus på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning, der kommer i job – så for de dygtigste kommuner er der tale om en klækkelig bonus.

Tabellen nedenfor viser de fem kommuner, der har fået flest flygtninge i job og derfor får den største bonus. Ikke overraskende modtager de største kommuner også en relativt stor bonus, fordi stigningen i antal beskæftigede i disse kommuner typisk også vil være størst.

De fem kommuner med den laveste beskæftigelsesbonus vises også. Overordnet har der i samtlige kommuner – på nær Vallensbæk Kommune – været et stigende eller uændret antal beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Tabel 1. Top 5 og bund 5 kommuner i forhold til beskæftigelsesbonus

Kommune

Beskæftigelsesbonus til udbetaling
(antal ekstra beskæftigede)

Top 5 kommuner

Aarhus

2.200.000 (88)

København

1.900.000 (76)

Odense

1.625.000 (65)

Slagelse

1.575.000 (63)

Aalborg

1.425.000 (57)

Bund 5 kommuner

Rødovre

 25.000 (1)

Struer

0 (0)

Ærø

0 (0)

Læsø

0 (0)

Vallensbæk

0 (-3)

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

Sammen med KL og arbejdsmarkedets parter har regeringen lagt integrationsindsatsen fuldstændig om, så nyankomne flygtninge mødes som jobparate og hurtigt skal ud på en virksomhed. Samtidig indførte de 4 borgerlige partier integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen, der sikrede klare økonomiske incitamenter til at arbejde. Nu kan vi se de første resultater af regeringens politik: Beskæftigelsen for flygtninge er steget fra 3.452 i 2015 til 5.592 i 2016. Det glæder mig rigtig meget.

Bilag 1 viser, hvor mange flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge hver kommune har fået i job, og hvad kommunen får i beskæftigelsesbonus.

Hent bilag 1 (pdf) (nyt vindue)