Folkeskolen får redskaber til at forebygge æresrelaterede konflikter

03-05-2017
Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

For mange lærere er æresrelaterede problemstillinger og negativ social kontrol relativt ukendte emner, som kan være svære at tage op i undervisningen. Men det bliver der nu mulighed for at ændre.

Hvad stiller man op, hvis man opfanger, at et barn er underlagt urimeligt strenge kulturelle regler og kontrol fra forældrene? Eller hvis et ungt menneske ikke må være venner med nogen af det modsatte køn af frygt for sanktioner fra forældre eller brødre? Og hvordan gør man et barn eller et ungt menneske opmærksom på de rettigheder, man har i Danmark til selv at bestemme inden for rimelighedens grænser?

Med den helt ny undervisningspakke ”Du har et valg!” får unge og fagfolk et let tilgængeligt materiale, der længe har været efterlyst til at adressere disse problemstillinger i folkeskolen.

Den nye undervisningspakke er målrettet børn og unge i folkeskolens 6. -10. klasse, og den lægger op til workshop- eller gruppebaseret undervisning med læreren som facilitator for at gøre det lettere at tage et tabubelagt emne op.

Formålet er, at eleverne får viden om social kontrol i forskellige sammenhænge og lærer, hvordan de kan tackle situationer, hvor de selv eller andre bliver udsat for negativ social kontrol. Og så skal de kende deres rettigheder, og hvordan de kan bruge dem.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Der er børn og unge, der er underlagt streng social kontrol fra deres nærmeste. Vi har en pligt og et ansvar for, at de børn og unge lærer, at de har rettigheder. Det er fuldstændig uacceptabelt, at vi ser eksempler på, at forældre eksempelvis udsætter deres børn for vold og trusler og påtvinger dem et indskrænket livssyn og forsøger at styre deres liv. Det skal der tales åbent om, og her spiller lærerne i folkeskolen en afgørende rolle, så det tabu bliver brudt. Så jeg er glad for, at muligheden for at hjælpe de her børn og unge nu forbedres gennem den nye undervisningspakke, så de får bedre mulighed for at kunne håndtere det, hvis de selv kommer ud for æresrelaterede problemstillinger eller negativ social kontrol.”

Fakta

Det digitale materiale består af fire temaer:

”Du og jeg – dem og os” (fokus på sammenhæng mellem individ og gruppe), ”Rettigheder”, ”Køn og seksualitet” og ”Familieliv”. Det består af tre overordnede dele, nemlig en lærervejledning med power point-samling og drejebogsskabelon, et elevmateriale med korte tekster, der introducerer centrale begreber og en ressourceguide med henvisning til yderligere relevante materialer.

Materialet  suppleres af et quiz-modul, der giver lærere mulighed for at bruge læringsquizzer som element i undervisningsforløb på området. Quizzen kan tilgås via en app, som kan hentes i Appstore. Bemærk, at quizzen først kan hentes til iOS-devices fra den 10. maj 2017. Den kan dog allerede nu downloades til android-telefoner fra Google Play.

Undervisningspakken ”Du har et valg!” er udarbejdet for Styrelsen for International Rekruttering og Integration som led i National Strategi mod Æresrelaterede Konflikter (2012). Udviklingen af materialet er sket med inddragelse af elever og lærere på folkeskoler rundt i landet og personer med ekspertise på forskellige faglige, bl.a. pædagogiske, områder.

Se undervisningsmaterialet ”Du har et valg!”