Frivillige kræfter understøtter integrationsindsatsen

13-10-2017
Integration af nye borgere Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats Indsatser til sårbare familier

Ti gode projekter får nu støtte gennem ny ansøgningspulje – blandt andet for at sætte mere skub i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere.

De frivillige foreninger spiller en vigtig rolle i at fremme flygtninge og indvandreres integration i det danske samfund. Netop fordi de er frivillige, kan de supplere de offentlige myndigheder og tilbyde noget, som det offentlige ikke kan. Både i forhold til studie-, arbejds- og fritidsliv kan det være en stor hjælp, når lokale frivillige støtter op om de udfordringer, som mange flygtninge og indvandrere løber ind i. For eksempel hjælp til at søge job, når man endnu ikke er så god til dansk, eller hjælp til at få et netværk i sit lokalområde. Samtidig kan det virke tillidsskabende, at der netop er tale om mennesker, som yder en indsats for andre uden at få løn for det.

Ti projekter får nu støtte til at styrke civilsamfundets integrationsindsats:

  • Unge flygtninges ressourcer i fokus: Dansk Flygtningehjælps Ungdom (DFUNK) får 445.600 kr. i støtte til et landsdækkende projekt, hvor unge flygtninge engageres i foreningens ung-til-ung-grupper
  • Støttefoden: HUSET frivilligcenter og selvhjælp Vejen får 486.826 kr. i støtte til at skabe et frivilligbaseret integrationsfællesskab omkring et cykelværksted i Vejen, hvor flygtninge og indvandrere kan lære at cykle og om trafiksikkerhed
  • Fagsprogmentorer – en frivillig indsats der virker: Røde Kors Midtfyn får 497.858 kr. i støtte til, at frivillige sprogmentorer kan hjælpe flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune ind på arbejdsmarkedet gennem en joborienteret sprogindsats.
  • Diversophy Danmark: Højskolen på Kalø får 97.823 kr. i støtte til at udvikle et socialt spil, som skal skabe sociale netværk mellem flygtninge og lokale på Djursland.
  • Job med familien i ryggen – mentorskaber med fokus på fritidsjob for unge med somalisk baggrund: Indvandrer Kvindecentret får 310.800 kr. til at etablere et mentorprojekt, hvor unge udsatte somaliske kvinder i hovedstadsområdet får støtte til at komme tættere på arbejdsmarkedet.
  • Barselscafé for flygtninge- og indvandrerkvinder: Kvindehuset får 189.000 kr. i støtte til en barselscafé, hvor kvinder på barsel får et netværk, hvor frivillige hjælper kvinderne ind i det danske samfund gennem træning af sprogfærdigheder og viden om Danmark og de rettigheder, man har som kvinde i Danmark.
  • RAP:I:STAN: RAPOLITICS får 899.480 kr. i støtte til et projekt, hvor unge flygtninge over hele landet får tilknytning til det danske samfund gennem foreningens kreative fællesskaber med fokus på hip hop, kunst og integration.
  • Jobklub: Bo Trivsel og Dansk Flygtningehjælp Horsens får 770.800 kr. i støtte til at skabe et jobrettet samarbejde mellem civilsamfund, den boligsociale indsats og Horsens Kommune, så flere flygtninge kommer i arbejde gennem frivillige mentorordninger.
  • Foreninger for alle i Næstved Kommune 2.0: DGI Storstrømmen får 862.763 kr. til at uddanne unge ”trænerspirer”, som skal sikre, at unge flygtninge i Næstved integreres gennem lokale idrætsforeninger.
  • Legekammeraterne – netværksindsats for børn af traumatiserede flygtninge : Ungdommens Røde Kors får 639.050 kr. til en landsdækkende indsats, hvor børn af traumatiserede flygtninge indgår i frivilligbårne netværks- og mentorrelaterede aktiviteter.

Puljen indgår i satspuljeaftalen for 2017 og udmønter de 5,2 mio. kr., som blev afsat til at styrke den frivillige integrationsindsats.