Skræddersyede værktøjer skal inspirere kommunerne i integrationsindsatsen

26-06-2017
Integration af nye borgere Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Hvilke økonomiske fordele er der ved at investere i integrationsindsatsen? Hvad betyder det for det kommunale budget? Det er nogle af de spørgsmål, som en række specialdesignede business cases og et beregningsværktøj kan hjælpe kommunerne med at besvare.

De nye redskaber stilles nu til rådighed for alle kommuner. Redskaberne er udformet af en arbejdsgruppe med deltagelse af SIRI, Kommunernes Landsforening og en række kommuner i samarbejde med konsulentvirksomheden Mploy.

Formålet er at give kommunerne et helt konkret værktøj, der kan illustrere de økonomiske gevinster ved at investere i integrationsindsatser for at få flere flygtninge ud på arbejdsmarkedet. Sådanne illustrationer kan være vigtige, når integrationsindsatsen tilrettelægges rundt i landet.

De nye business cases fokuserer på de økonomiske perspektiver, når en kommune investerer i forskellige dele af integrationsindsatsen. For at gøre materialet så illustrativt som muligt er det udarbejdet med udgangspunkt i de enkelte kommuners egne tal for antallet af flygtninge mv. Arbejdsgruppen har fået bidrag til materialet fra to specifikke kommuner for at afdække, hvilke kommunale udgifter, der er forbundet med målgruppen.

For at gøre redskaberne så anvendelige som muligt får kommunerne også adgang til et nyudviklet beregningsværktøj. Her kan kommunerne indlægge deres egne tal og forudsætninger og lave beregninger af, hvad det betyder for udgifterne i en kommune, hvis man investerer i forskellige integrationsindsatser.

De nye redskaber kan overordnet give kommunerne inspiration til, hvilke gevinster, der kan opnås ved at investere i integration, men også helt konkret bidrage, når kommunale budgetter skal fastlægges i de kommende år.

Fakta

Arbejdsgruppen har haft deltagelse af SIRI, Kommunernes Landsforening, Roskilde, Næstved, Hedensted, Haderslev og Frederikshavn kommuner.

Der er udfærdiget 5 business cases og et beregningsværktøj.

Se materialet her