Civilsamfundet skal bidrage til at integrere flygtninge

15-11-2018
Integration af nye borgere Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats Indsatser til sårbare familier

Frivillige foreninger, ngo’er og virksomheder spiller en vigtig rolle i at fremme integrationsindsatsen. Derfor modtager fem projekter nu samlet 2,3 mio. kr. til at udvikle og afprøve nye ideer og metoder, der kan bidrage til en bedre integration for flygtninge og familiesammenførte.

Midlerne er afsat i satspuljeaftalen for 2017.

En af modtagerne er boligadministrationsselskabet KAB. KAB har modtaget penge til et projekt, hvor beboerne i Tunet – en boligafdeling i Trekroner med 62 boliger til enlige flygtninge og studerende – selv skal stå for dyrkning af de grønne områder og den daglige drift. Flygtningene integreres gennem beboerdemokrati og driftsfællesskab, samtidig med at de studerende kan virke som rollemodeller for flygtningene.

De fire resterende modtagere er Blossom, Frivilligcenter og Selvhjælp Midtfyn, Borgerretshjælpen og Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk (DFUNK).

Blossom, Frivilligcenter og Selvhjælp Midtfyn og Borgerretshjælpen har alle fokus på at styrke kvindelige flygtninge og indvandreres danske sprog og viden om danske samfundsforhold. Blandt andet skal kvinderne undervises i og diskutere uddannelse, sundhed, kultur, rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet og i foreningslivet. Hos DFUNK fokuserer man på unge flygtninge, som gennem tre årlige sommercamps skal rekrutteres til at blive skabere af nye frivillige aktiviteter i deres lokalområde.

Fakta

I alt 21 projekter ansøgte om midler fra puljen til den frivillige integrationsindsats, hvoraf fem blev udvalgt til at modtage støtte. I satspuljeaftalen for 2017 blev der afsat i alt 7,6 mio. kr. i perioden 2017-2018 til at styrke civilsamfundets bidrag til integrationen af flygtninge og familiesammenførte. Af de midler uddeles 2,3 mio. kr. i 2018.