Fejl i indfødsretsprøven får ikke konsekvenser for prøvedeltagerne

30-11-2018
Danskundervisning og prøver for udlændinge

Den 28. november blev indfødsretsprøven afholdt.

Der er efterfølgende konstateret to fejl i prøven.
                           
Den ene fejl er i prøvens spørgsmål 37, hvor man skal svare på, hvilket parti Uffe Elbæk er formand for. Spørgsmålet er ikke formuleret korrekt, da Uffe Elbæk ikke er formand for, men politisk leder af Alternativet.

Den anden fejl er i prøvens spørgsmål 40, hvor man skal svare på, hvilken bank der er blevet undersøgt i en sag om hvidvask. Svarmulighederne er A. Saxo Bank, B. Danske Bank og C. Nationalbanken.

Det korrekte svar, der er forudsat ved udarbejdelse af prøven, er svarmulighed B. Danske Bank. Svarmulighed A. Saxo Bank er imidlertid også korrekt. Spørgsmålet er derfor fejlbehæftet, da to af de tre svarmuligheder er korrekte.

Fejlene får ikke konsekvenser for prøvedeltagerne. Alle prøvedeltagere bliver nemlig noteret for et korrekt svar i spørgsmål 37, og svaret Saxo Bank vil tælle som korrekt svar i spørgsmål 40.

”Det er helt afgørende, at der er tillid til indfødsretsprøven. Vi beklager meget, at der har været fejl i prøven. Derfor vil styrelsen analysere forløbet, så vi kan forbedre den kvalitetssikring, der finder sted, når prøven udarbejdes”, siger Kasper Højvang Kyed, direktør for Styrelsen for International Rekruttering og Integration.