Forskning i æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

08-01-2018
Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

SIRI yder støtte til et forskningsprojekt om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Projektet Magt og (m)ulighed: Mellem ulighedsstrukturer og æreskultur udføres på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet, under ledelse af lektor og ph.d. Lise Paulsen Galal og med deltagelse af post.doc og ph.d. Louise Lund Liebmann.

Magt og (m)ulighed: Mellem ulighedsstrukturer og æreskultur undersøger, hvordan æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol bliver til som social praksis i samspillet med samfundsmæssige ulighedsstrukturer. Projektet tager bl.a. afsæt i Udlændinge- og Integrationsministeriets Medborgerskabsundersøgelse fra 2016, der viser, at køn, generation, religiøsitet og bosted er afgørende for oplevelsen af negativ social kontrol.

I to udvalgte boligområder ˗ Slagelse og Vollsmose ˗ undersøger projektet gennem kvalitative metoder, hvordan etniske minoritetsunge og medlemmer af forældregenerationen legitimerer eller forkaster æresrelaterede konflikter og social kontrol som social praksis, og hvordan understøttende normer forhandles og tillægges betydning i hverdagen.

Projektet vil bidrage med ny viden om motiver bag og årsager til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Projektperioden strækker sig fra december 2017 til december 2019.