Analyse af etableringskortet

21-03-2019
Ophold til tredjelandsstatsborgere

SIRI offentliggør i dag en analyse af etableringskortet.

Rapporten består af en registerbaseret analyse af brugen af etableringskortet samt en undersøgelse af holdningen til ordningen blandt potentielle brugere af ordningen.

Resultaterne viser et stigende brug af ordningen samt at potentielle brugere, som kender til ordningen, er positivt stemt over den.

Hent rapporten her