Vedrørende Indfødsretsprøven afholdt 27. november

29-11-2019
Danskundervisning og prøver for udlændinge

Den 27. november blev indfødsretsprøven afholdt. Der er efterfølgende konstateret fejl i prøven.

Indfødsretsprøven består af 40 spørgsmål. De 35 spørgsmål er udarbejdet på grundlag af det officielle læremateriale, der er offentliggjort af Udlændinge- og Integrationsministeriet til brug for forberedelse af prøven, og som er udarbejdet i 2015.

I prøvens spørgsmål 3 skal man svare på, hvornår der blev indført en skolereform med 7 års skolepligt. Svarmulighederne er A. 1814 B. 1901 C. 1967. Svaret er A. 1814.

I en artikel på dr.dk 28. november bliver det anført, at der i 1814 kun blev indført skolepligt for de fattige, mens der for de rige alene var undervisningspligt. Det anføres desuden, at de børn, der skulle gå i skole, reelt havde en skolepligt på minimum seks år.

Spørgsmålet er udformet ud fra det officielle læremateriale, der danner grundlag for prøven. Af lærermaterialet fremgår, at Taler man om velfærd i bredeste forstand, er den første afgørende reform indførelsen af 7 års skolepligt i 1814 – med gratis undervisning for alle.

Selvom der i spørgsmål 3 er tale om en formulering, der ikke er fyldestgørende, vurderer Styrelsen for International Rekruttering (SIRI) imidlertid ikke, at det i sig selv at kunne give anledning til tvivl om, hvilken svarmulighed, der er korrekt. Derfor fastholdes spørgsmålet i Indfødsretsprøven afholdt 27. november.

Spørgsmål 21 i prøven lyder: Hvad erobrede briterne fra Danmark i 1807? Svarmulighederne er A. Danmarks flåde B. De Vestindiske Øer C. Den danske del af Nordsøen. Det svar, der er forudsat i prøven er A. Danmarks flåde.

Det er blevet anført, at man kan tale for, at også svaret De Vestindiske Øer er korrekt, da Storbritannien i flere omgange, bl.a. 1807-1815 havde bemægtiget sig De Vestindiske Øer.

Dette spørgsmål er også formuleret med udgangspunkt i lærematerialet, hvoraf det fremgår om begivenhederne i 1807: Til sidst erobrede briterne hele den danske flåde og sejlede den til Storbritannien.

Selvom der i forhold til spørgsmål 21 kan argumenteres for, at også De Vestindiske Øer blev erobret af briterne, vurderer SIRI imidlertid ikke, at det kan give anledning til tvivl om, hvilken svarmulighed, der er korrekt, når der tages udgangspunkt i lærematerialet.

Derfor fastholdes spørgsmålet i Indfødsretsprøven afholdt 27. november.

Prøvens spørgsmål 40 er et aktuelt spørgsmål, der ikke er formuleret ud fra det officielle læremateriale. Det lyder: Hvilken dansk politiker er i september 2019 blevet genudnævnt som kommissær i EU. Svarmulighederne er A. Margrethe Vestager B. Morten Messerschmidt C. Lars Løkke Rasmussen. Svaret er A. Margrethe Vestager.

Artiklen på dr.dk påpeger, at Margrethe Vestager rettelig blev godkendt af parlamentet 8. oktober, og EU Kommissionen som helhed blev godkendt 27. november.

Der er således en forkert tidsangivelse i spørgsmål 40. Da det er et aktuelt spørgsmål, der ikke er udarbejdet ud fra lærematerialet, og som prøvedeltagerne derfor ikke har haft mulighed for at sætte sig ind i, har SIRI besluttet at lade spørgsmålet udgå af Indfødsretsprøven afholdt 27. november. Det betyder, at alle prøvedeltagere noteres for et korrekt svar, uanset hvad de har svaret, eller om de har svaret.