2.503 deltagere bestod Indfødsretsprøven afholdt 25. november 2020

18-12-2020
Danskundervisning og prøver for udlændinge

59,7 % af deltagerne, i alt 2.503 personer, har bestået Indfødsretsprøven den 25. november 2020.

Ved den forrige prøve i juni 2020 bestod 64,9 %, i alt 1.957 personer. Det samlede deltagerantal var denne gang 4.194.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

“Tillykke til de 2.503 prøvedeltagere, der nu er et vigtigt skridt nærmere statsborgerskab. Jeg er altid glad, når indvandrere er blevet så glade for vores land, at de også vil kalde sig danske. Det betyder ikke, at man skal glemme sine rødder. Men det betyder, at man tilslutter sig de kulturelle og sociale fællesskaber i samfundet. Og at man er loyal over for Danmark og de demokratiske grundværdier, som vores samfund hviler på.

Baggrund og analyse

SIRI har udarbejdet spørgsmålene, der er formuleret på et alment dansk og på en måde, der ligger tæt op ad det læremateriale, som danner grundlag for prøven. Der bliver fokuseret på viden om samfundet, og svarmulighederne ligger ikke for tæt op ad hinanden.

SIRI har som ved de forudgående prøveterminer analyseret spørgsmålene i den afholdte prøve. Analysen viser, at Indfødsretsprøven har en tilfredsstillende kvalitet.

Hent analysen (pdf)

Hent bilag 1 til analysen (pdf)

Hent bilag 2 til analysen (pdf)

Efter Indfødsretsprøven i november 2019 har SIRI styrket kvalitetssikringen af prøven bl.a. med et udvidet review og faktatjek.

Der er desuden etableret et eksternt panel af uvildige eksperter, der har været med til at sikre kvaliteten af indfødsretsprøven, og som også vil bistå ved den igangsatte opdatering af det læremateriale, som spørgsmålene i Indfødsretsprøven er baseret på.