1.314 bestod Indfødsretsprøven den 24. november 2021

17-12-2021
Danskundervisning og prøver for udlændinge

To ud af fem deltagere (40,7 pct. - i alt 1.314 personer) har bestået Indfødsretsprøven den 24. november 2021. Det er en lavere andel end ved sidste prøve i juni 2021, hvor 66,5 pct. bestod, og også lavere end ved de forudgående prøver.

Den lavere beståelsesprocent skal ses i sammenhæng med tilsvarende fald i beståelsesprocenten ved tidligere prøveændringer i 2008 og 2016 og kan derfor formentlig tilskrives det nye læremateriale og nye spørgsmål. Stikprøver foretaget af SIRI viser samtidig, at de 5 uforberedte værdispørgsmål ikke umiddelbart har haft en nævneværdig effekt på den samlede beståelsesprocent. I alt har 77,3 pct. af prøvedeltagerne svaret korrekt på mindst 4 ud af de 5 værdispørgsmål.

Baggrund

Indfødsretsprøven bliver afholdt to gange om året. Det er som udgangspunkt en betingelse for at blive dansk statsborger, at ansøgeren består Indfødsretsprøven og på den måde dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie og danske værdier.

SIRI har udarbejdet spørgsmålene. 

Denne indfødsretsprøve er den første, som er afholdt under følgende ændrede betingelser:

  • Der er foretaget en opdatering og omprioritering af lærematerialet. Opdateringen er gennemført for at sikre, at lærematerialet er korrekt, aktuelt og relevant i forhold til Indfødsretsprøvens formål om at teste prøvedeltagerens kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.
  • Den politiske aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance fra april 2021 om indfødsret indebærer, at der er tilføjet 5 spørgsmål uden for lærematerialet om danske værdier. De kan omhandle eksempelvis ytringsfrihed, ligestilling, forholdet mellem religion og lovgivning mv. Det er et krav for at bestå, at deltagerne – uanset antal korrekte svar på de øvrige spørgsmål – svarer korrekt på mindst 4 af de 5 uforberedte spørgsmål om danske værdier.

Hent analysen (pdf)

Hent bilag 1 til analysen (pdf)