3.109 prøvedeltagere bestod indfødsretsprøven den 2. juni 2021

28-06-2021
Danskundervisning og prøver for udlændinge

Cirka to-tredjedel af prøvedeltagerne, i alt 3.109 personer, har bestået indfødsretsprøven den 2. juni 2021. Det er lidt flere end ved sidste prøve i november 2020, hvor knap 60 pct. bestod.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”3.109 deltagere har bestået indfødsretsprøven og er et skridt nærmere dansk statsborgerskab. Stort tillykke til dem. Jeg bliver altid glad, når udlændinge her i landet ønsker at kalde sig danske og blive en større del af vores samfund.”

Baggrund

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udarbejdet spørgsmålene, der er formuleret på et alment dansk og på en måde, der ligger tæt op ad det læremateriale, som danner grundlag for prøven.

SIRI har som ved de forudgående prøveterminer analyseret spørgsmålene i den afholdte indfødsretsprøve. Analysen viser, at indfødsretsprøven har en tilfredsstillende kvalitet.

Hent analysen (pdf)

Hent bilag 1 til analysen (pdf)

Hent bilag 2 til analysen (pdf)

Prøven er kvalitetssikret ved bl.a. inddragelse af fagkonsulenter og korrekturlæsere og ved tilknytning af et panel af eksperter, der har bistået SIRI med gennemgang og kvalitetssikring af prøvens spørgsmål.

Der er i 2020 igangsat en opdatering af lærematerialet, der er grundlag for prøven. Opdateringen forventes afsluttet i efteråret 2021.

Indfødsretsprøven bliver afholdt to gange om året.

Indfødsretsprøven af 2015 blev etableret med aftalen af 5. oktober 2015 om indfødsret mellem den daværende Venstre-regering og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Det er som udgangspunkt en betingelse for at blive dansk statsborger, at ansøgeren består indfødsretsprøven og dermed dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Det er en del af den indfødsretsaftale, som regeringen indgik med Venstre, Konservative og Liberal Alliance den 20. april 2021, at der fremover skal tilføjes fem spørgsmål om danske værdier til indfødsretsprøven. Denne del af aftalen vil blive implementeret ved den næstkommende indfødsretsprøve.