Faste samarbejdspartnere og procedurer giver bedre sagsbehandling i æresrelaterede sager

22-08-2022
Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Ny rapport viser, at faste samarbejdspartnere og systematiske arbejdsprocedurer giver bedre og mere helhedsorienteret sagsbehandling, når kommunerne skal behandle sager om æresrelaterede konflikter.

Kompleksiteten i sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol betyder, at flere forvaltninger og myndigheder ofte er inde over samme sag.

En ny rapport, som Ankestyrelsen har udarbejdet for SIRI viser, at det hjælper kommunens sagsbehandlere at have systematiske arbejdsprocedurer i form af handle- og beredskabsplaner samt kendskab til faste samarbejdspartnere både internt og eksternt, fordi det skaber klarhed over handlemuligheder, og hvem de kan kontakte for hjælp.

Sagsbehandlere i kommuner, der har udpeget videnspersoner for æresrelaterede sager, oplever yderligere en tryghed i at have en sparringspartner i disse komplekse sager.

Internt samarbejder kommunerne særligt på tværs af børne- og familieafdelingen, jobcenteret og ydelsesteamet i sager om negativ social kontrol. Når kommunerne samarbejder og orienterer hinanden på tværs af afdelinger, oplever de, at de kan yde bedre sagsbehandling, fordi sagsbehandlingen bliver mere helhedsorienteret. Kommunerne oplever dog udfordringer i samarbejdet på tværs af afdelinger i forbindelse med samtykke og deling af viden.

Kommunerne samarbejder også med politiet, som primært inddrages i sager, hvor der er trusler, vold eller overgreb involveret. Kommunerne samarbejder blandt andet med politiet om udarbejdelsen af sikkerhedsplaner og -foranstaltninger såsom alarmer samt sikker eskortering af borgere og rådgivere. Kommunerne fremhæver, at det understøtter samarbejdet med politiet at have nem adgang via en fast kontaktperson hos politiet. Flere kommuner peger på udfordringer med, at det ikke er muligt at dele personfølsomme oplysninger med politiet, og et særskilt forum til at drøfte personfølsomme sager om negativ social kontrol med politiet efterspørges.

Hent Kommuners oplevelser med samarbejdspartnere - i sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol (pdf)