SIRIs forventede sagsbehandlingstider i 2. kvartal 2022

08-04-2022
Ophold til tredjelandsstatsborgere Ophold efter EU-reglerne Tal og statistik

SIRI har opstillet opdaterede forventninger til sagsbehandlingstider i 2. kvartal 2022.

SIRIs sagsbehandlingstider har generelt været faldende siden efteråret 2021, men på visse områder er der dog stadig udfordringer med for lange sagsbehandlingstider. I lyset af de generelt faldende sagsbehandlingstider for førstegangssager har SIRI samtidig styrket sit fokus på hurtig behandling af ansøgninger fra medfølgende familiemedlemmer.

Desuden understøtter SIRI for tiden Udlændingestyrelsen med ressourcer til sagsbehandling vedrørende fordrevne borgere fra Ukraine. Det vil bl.a. indebære længere sagsbehandlingstider for forlængelsessager og reducerede åbningstider i SIRIs call-center i 2. kvartal 2022.

Se SIRIs opdaterede forventninger til sagsbehandlingstider i 2. kvartal 2022 på nyidanmark.dk