2.096 bestod Indfødsretsprøven den 23. november 2022

02-01-2023
Danskundervisning og prøver for udlændinge

Lidt over halvdelen af deltagerne 53,0 procent (i alt 2.096 deltagere) har bestået Indfødsretsprøven den 23. november 2022.

Det er en lidt højere andel end ved den sidste prøve i juni 2022, hvor 47,3 procent bestod, og tæt på gennemsnittet ved de forudgående 13 prøver, hvor i gennemsnit 54,0 procent af deltagerne har bestået.

Indfødsretsprøven bliver afholdt to gange om året. Det er som udgangspunkt en betingelse for at blive dansk statsborger, at ansøgeren består Indfødsretsprøven og på den måde dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie og danske værdier.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udarbejdet spørgsmålene. 

Prøven består af 45 spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie samt danske værdier.

35 af spørgsmålene stilles med udgangspunkt i Læremateriale til Indfødsretsprøven – danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. Deltagerne kan forberede sig til prøven ved at læse lærematerialet til prøven.

Prøven består herudover af 10 spørgsmål, som prøvedeltagerne ikke har mulighed for at forberede sig på i lærematerialet. 5 af de 10 spørgsmål er aktuelle spørgsmål, der tager udgangspunkt i begivenheder, som har været bredt dækket i de danske nyhedsmedier. Endvidere er der 5 uforberedte værdispørgsmål, der omhandler danske værdier som ytringsfrihed, ligestilling eller forholdet mellem religion og lovgivning.

For at bestå prøven skal deltagerne besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål korrekt. Herunder skal de svare korrekt på mindst 4 af de 5 uforberedte spørgsmål om danske værdier.

Hent analyse af sværhedsgrad for de enkelte spørgsmål (pdf)