2.605 bestod Indfødsretsprøven den 31. maj 2023

28-06-2023

58,0 procent af deltagerne (i alt 2.605 personer) har bestået Indfødsretsprøven den 31. maj 2023.

Prøven består af 45 spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie samt danske værdier. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udarbejdet spørgsmålene. 

35 af spørgsmålene stilles med udgangspunkt i Læremateriale til Indfødsretsprøven – danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. Deltagerne kan forberede sig til prøven ved at læse lærematerialet til prøven.

Prøven består herudover af 10 spørgsmål, som prøvedeltagerne ikke har mulighed for at forberede sig på i lærematerialet. 5 af disse er aktuelle spørgsmål, der tager udgangspunkt i begivenheder, som har været bredt dækket i danske nyhedsmedier. Endvidere er der 5 uforberedte værdispørgsmål, der omhandler danske værdier som ytringsfrihed, ligestilling eller forholdet mellem religion og lovgivning.

For at bestå prøven skal deltagerne besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål korrekt. Herunder skal de svare korrekt på mindst 4 af de 5 uforberedte spørgsmål om danske værdier.

Indfødsretsprøven bliver afholdt to gange om året. Det er normalt en betingelse for at blive dansk statsborger, at man består Indfødsretsprøven. På den måde dokumenterer man kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie og danske værdier.

Hent analyse af sværhedsgrad for de enkelte spørgsmål (pdf)