Ny rapport om børn og unge, der søger tilflugt fra æresrelaterede konflikter på et safehouse

08-06-2023
Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Som det første danske studie undersøger rapporten, hvad der kendetegner borgere udsat for æresrelaterede konflikter, som opsøger et RED Safehouse.

En ny rapport, som VIVE har udarbejdet for SIRI, undersøger, hvad der kendetegner de børn, unge og voksne, som er udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, og som søger tilflugt på et RED Safehouse. Rapporten præsenterer ny viden om æresrelaterede konflikter i både dansk og international sammenhæng.

Langt de fleste af de beboere, der bliver indskrevet på RED Safehouse, er yngre kvinder, der stammer fra lande primært i Mellemøsten eller Nordafrika, MENAPT-landene. Undersøgelsen viser desuden, at langt de fleste beboere er enten opvokset i Danmark eller indvandrede til landet i deres tidlige barndom, før de blev 10 år, mens deres forældre er opvokset i oprindelseslandet. Det tyder altså på, at æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol bliver forstærket i en migrationskontekst.

Flere af RED-beboerne kommer fra et liv i fattigdom og fra en opvækst i brudte familier, hvor forældrene har ingen eller meget lidt uddannelse og begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet. I flere tilfælde lider forældrene også af psykisk sygdom og er blevet sigtet eller dømt for kriminalitet. Det gælder også for flere af RED-beboerne selv, som i forvejen er udsatte på flere områder, når de begynder deres ophold på et RED Safehouse.

Sammenlignet med jævnaldrende fra MENAPT-lande er færre af RED-beboerne i gang med en uddannelse, og flere har allerede været i kontakt med psykiatrien, er sigtet for kriminalitet eller har selv været ofre for kriminalitet. Det er altså beboere, som i forvejen er kendt i systemet, og som har været i kontakt med enten politiet, psykiatrien eller med kommunen på tidspunktet, hvor de søger tilflugt på et RED Safehouse.

Rapporten viser også, at en stor andel af beboerne bor alene og ikke er i uddannelse eller arbejde de første 1-2 år efter opholdet på RED Safehouse. Et år efter opholdet er størstedelen flyttet væk fra den adresse, de boede på før opholdet.

Hent rapporten Tidlige tegn på æresrelaterede konflikter på integrationsviden.dk

SIRI arbejder videre med resultaterne

Rapporten peger på, at fagfolk inden for det sociale område i kommunerne, i politiet og i psykiatrien har haft kontakt med børn og unge, som formentligt var udsat for æresrelaterede konflikter, og som senere kommer på RED Safehouse. Derfor vil SIRI udbrede resultaterne til relevante fagfolk, så de kan tænkes ind i de indsatser og tiltag, der allerede er på området. SIRI vil også overveje, om der er potentiale for at udvikle nye tiltag, som kan styrke en tidligere opsporing af æresrelaterede konflikter og støtte beboere efter opholdet på et RED Safehouse.

 

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på registerdata om alle beboere indskrevet på RED Safehouse i perioden 2005-2019. Data om personerne er koblet med registeroplysninger om demografi, socioøkonomi, psykiatri, kriminalitet og sociale foranstaltninger for både de indskrevne selv og deres familier.

Dele af undersøgelsen fokuserer især på kvinder, der stammer fra såkaldte MENAPT-lande (primært mellemøstlige og nordafrikanske lande), da netop disse kvinder har en høj sandsynlighed for at blive indskrevet på RED. Undersøgelsen fokuserer i mindre grad på mænd, da de udgør en relativt lille del af RED-beboerne.