Ny trepartsaftale om forlængelse og udvidelse af igu

26-09-2023
Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats Integration af nye borgere

Arbejdsmarkedets parter og regeringen har den 20. september 2023 indgået en trepartsaftale om en videreførelse og udvidelse af igu-ordningen.

Trepartsaftalen betyder bl.a., at:

  • målgruppen udvides, så den omfatter flygtninge og familiesammenførte på 18-50 år med en opholdstid på op til 20 år
  • der skal etableres et antal fagspecifikke retninger, hvor hovedparten af indholdet i skoledelen er fastlagt på forhånd
  • sprogmakkerordningen styrkes yderligere ved, at der indføres en forsøgsordning vedr. tilskud til frikøb af medarbejdere, der fungere som sprogmakkere for den igu-ansatte

Det forventes at aftalens elementer træder i kraft fra den 1. januar 2024.

Se hele aftalen hos Udlændinge- og Integrationsministeriet

SIRI afholder 29. november fra 10.00-12.00 et webinar om integrationsgrunduddannelsen (igu) med fokus på den nye trepartsaftale. Her kan du få mere viden om igu, og hvordan den kan styrke jobmatch og opkvalificering i din kommune. Webinaret er gratis.

Læs mere om webinaret og tilmelding

Kommunerne spiller en afgørende rolle i etableringen og koordineringen af igu-forløb. Kommunerne har indgående kendskab til det lokale arbejdsmarked, kender virksomheders behov og vil gerne styrke samarbejdet om et godt match. Her kan et igu-forløb være en god mulighed og en trædesten for flygtninges vej til varig, ordinær beskæftigelse. Det kan også styrke deres faglige, sproglige og sociale kompetencer samt kendskabet til det danske arbejdsmarked og mulighederne for uddannelse.

SIRI har udarbejdet og samlet materiale, som kan understøtte virksomheder, kommuner og virksomhedskonsulenter, der vil bruge igu’en mere aktivt. Materialet vil selvfølgelig blive opdateret med elementerne fra trepartsaftalen, der forventes at træde i kraft den 1. januar 2024.

Vi har samlet følgende materiale:

  • En lille animationsfilm om igu, som både kan bruges i forhold til virksomheder og igu-kandidater. Filmen er oversat til fem sprog, bl.a. ukrainsk og arabisk
  • ”10 enkle skridt” til at ansætte en flygtning i et igu-forløb. En guide med hjælp og praktiske informationer til virksomheder og virksomhedskonsulenter
  • En igu-folder målrettet borgerne i målgruppen, hvor information og fakta om igu-forløb er samlet i ét. Folderen er oversat til ukrainsk, russisk, arabisk, engelsk, farsi, somali og tigrinya.

Find publikationer og inspirationsmateriale om igu

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte os på