Tilfredsheden med betjeningen i SIRIs Borgercentre er fortsat meget høj

07-12-2023
Om SIRI Ophold til tredjelandsstatsborgere Ophold efter EU-reglerne Tal og statistik

SIRI har i uge 43 i 2023 gennemført sin halvårlige brugerundersøgelse af tilfredsheden med betjeningen i Borgercentrene i hele landet.

Undersøgelsen viste, at tilfredsheden blandt de brugere, der svarede på spørgeskemaet, fortsat er meget høj.

99 procent er tilfredse

Brugerne blev overordnet spurgt ind til, om de var tilfredse med betjeningen. Godt 99 procent af de brugere, der valgte at besvare spørgeskemaet, var meget tilfredse eller tilfredse med betjeningen. Undersøgelsen indikerer dermed, at tilfredsheden med betjeningen i borgercentrene generelt er meget høj, hvilket tidligere brugerundersøgelser også har vist.

I alt deltog 688 personer ud af 1670 i undersøgelsen, hvilket svarer til en svarprocent på 41. Brugerundersøgelsen blev foretaget på tværs af alle SIRIs Borgercentre i Valby, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Sønderborg og Rønne. Heraf var 595 meget tilfredse, 84 tilfredse, 7 nogenlunde tilfredse, 0 utilfredse og 2 meget utilfredse.

Læs resultater fra brugerundersøgelsen fra uge 43 2023 (.pptx)

SIRIs borgercentre behandler ansøgninger om EU-ophold til udlændige. Borgercentrene optager biometri og laver id-tjek for en række ansøgere fra lande uden for EU.

SIRIs borgercentre har på et år ca. 100.000 besøgende.