1805 bestod Indfødsretsprøven den 29. november 2023

02-02-2024

1.805 ud af 5.038 deltagere har bestået Indfødsretsprøven den 29. november 2023. Det svarer til 35,8 procent af deltagerne.

Prøven består af 45 spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie samt danske værdier.

SIRI har udarbejdet spørgsmålene, og de er kvalitetssikret af et panel af eksterne eksperter.

35 af spørgsmålene stilles med udgangspunkt i Læremateriale til Indfødsretsprøven – danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. Deltagerne kan forberede sig til prøven ved at læse lærematerialet til prøven.

Prøven består herudover af 10 spørgsmål, som prøvedeltagerne ikke har mulighed for at forberede sig på i lærematerialet. 5 af de 10 spørgsmål er aktuelle spørgsmål, der tager udgangspunkt i begivenheder, som har været bredt dækket i de danske nyhedsmedier. Endvidere er der 5 uforberedte værdispørgsmål, der omhandler danske værdier som ytringsfrihed, ligestilling eller forholdet mellem religion og lovgivning.

For at bestå prøven skal deltagerne besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål korrekt. Herunder skal de svare korrekt på mindst 4 af de 5 uforberedte spørgsmål om danske værdier.

Indfødsretsprøven bliver afholdt to gange om året. Det er som udgangspunkt en betingelse for at blive dansk statsborger, at ansøgeren består Indfødsretsprøven. På den måde dokumenterer ansøgeren kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie samt danske værdier.

Hent opgørelse af svarfordelingen på prøvens spørgsmål (pdf)