Regeringen foreslår at forlænge fordrevne ukraineres opholdstilladelser

01-07-2024
Ophold til tredjelandsstatsborgere

Da opholdstilladelser efter Ukraine-særloven står til at udløbe marts 2025, lægger regeringen op til at forlænge dem med yderligere et år.

EU har besluttet at forlænge den midlertidige beskyttelse af fordrevne fra Ukraine. Danmark er som følge af retsforbeholdet ikke omfattet af denne beslutning, men den danske regering vil fremsætte et lovforslag om forlængelse af opholdsgrundlaget efter Ukraine-særloven, som ellers står til at udløbe i marts 2025.

Regeringens forslag vil betyde, at de personer, der allerede har ophold efter særloven, får forlænget deres opholdstilladelser med et år frem til 17. marts 2026, og at nye opholdstilladelser vil blive givet med samme gyldighed.

Regeringens forslag til en ny særlov forventes at blive sendt i ekstern høring henover sommeren og vil derefter efter planen blive fremsat for Folketinget i den nye folketingssamling.

Læs nyhed hos Udlændinge- og Integrationsministeriet