SIRIs rådgivning om integration er efterspurgt blandt kommunerne

19-04-2024

En spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne viser, at 70 pct. af brugerne er meget tilfredse med SIRIs rådgivningstilbud på integrationsområdet.

SIRI har i efteråret 2023 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt målgruppen for SIRIs rådgivningstilbud vedrørende integration.

Det fremgår, at 4 ud af 5 respondenter kender SIRIs aktiviteter, og 2 ud af 3 benytter dem enten sommetider eller ofte. Derudover svarer 70 pct. af brugerne, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med SIRIs aktiviteter, mens kun 2 pct. er utilfredse. Undersøgelsen viser også, at SIRIs aktiviteter understøtter de kommunale afdelinger i at holde sig fagligt opdateret, og at SIRIs rådgivning er let at omsætte til praksis.

Resultaterne viser, at der er særligt stort kendskab til og tilfredshed med SIRIs rådgivning om den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Undersøgelsen viser derudover, at kommunerne i særlig grad efterspørger viden og rådgivning om danskkompetencer i forhold til indtræden på arbejdsmarkedet. Det vil fortsat vil være et af SIRIs særlige fokusområder.

Resultaterne indikerer også, at der er et potentiale for at udbrede kendskabet til SIRIs rådgivning på socialområdet for voksne og skoleområdet. Her er det kun 55 pct., der har kendskab til SIRIs rådgivning. Det vil derfor være et fokusområde for det nyoprettede nationale center mod æresrelaterede konflikter (MÆRK).

Vicedirektør Stig Moes Nørgaard udtaler:

"Det er centralt for SIRI, at vi leverer en rådgivning, kommunerne kan bruge i dagligdagen til at levere den bedst mulige indsats. Vi er derfor glade for, at så mange kommuner er i dialog med os, benytter vores tilbud og generelt er tilfredse med det, SIRI leverer. Vi vil samtidig bruge de input, vi har fået, til at forbedre rådgivningstilbuddene yderligere, så de bedst muligt understøtter den kommende arbejdspligt og en styrket indsats mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol."

Hent SIRIs brugerundersøgelse (pdf)

Hent bilag til undersøgelsen (pdf)

Om undersøgelsen

95 kommuner har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. 237 ud af 368 respondenter har besvaret SIRIs spørgeskemaundersøgelse på vegne af deres afdeling, hvilket giver en svarprocent på 64 pct.