Stor tilfredshed med SIRI blandt landets sprogcentre

22-04-2024
Danskundervisning og prøver for udlændinge Tal og statistik Om SIRI

Tilfredsheds- og behovsundersøgelse viser, at 76 pct. af sprogcentrene er meget tilfredse med SIRIs kommunikation og understøttelse på danskuddannelsesområdet.

I efteråret 2023 har SIRI gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt sprogcentre i hele landet. Undersøgelsen har afdækket sprogcentrenes tilfredshed med SIRIs kommunikation med sprogcentrene om deres opgavevaretagelse på danskuddannelsesområdet og SIRIs faglige og strategiske understøttelse.

Samlet set er sprogcentrene meget tilfredse med SIRI. Sprogcentrenes tilfredshed varierer lidt alt efter, om der er tale om private eller kommunale sprogcentre. 78 pct. af de private sprogcentre er meget tilfredse, mens det gælder tilsvarende for 74 pct. af de kommunale sprogcentre.

Nogle sprogcentre har peget på, at SIRIs kommunikation kunne være mere rettidig og lettere tilgængelig. Fremadrettet vil SIRI derfor have styrket fokus på dialogen med sprogcentrene og bl.a. igangsætte udviklingsinitiativer af formidlingen til sprogcentrene her på hjemmesiden.

Undersøgelsen viser, at sprogcentrene efterspørger mere faglig sparring vedr. det pædagogiske område. SIRI har derfor sat fokus på dette, og er i fuld gang med at udvikle nyt materiale om god undervisningspraksis med praksisnære eksempler, som sprogcentrene kan bruge som inspiration. SIRI vil også holde et fagligt arrangement i forbindelse med lanceringen af materialet, hvor de praksisnære eksempler udfoldes.

Kontorchef Karen-Lise Karman udtaler:

"En af SIRIs vigtigste opgaver er at være en vigtig samarbejdspartner for sprogsektoren og bidrage til at understøtte og udvikle sektorens indsatser. Undersøgelsen viser, at vi er på rette vej, og at tilfredsheden med SIRIs faglige og strategiske understøttelse generelt er høj. Vi vil fortsætte den gode dialog og prioritere de områder, hvor sprogcentrene efterspørger større fokus fra vores side."

SIRIs tilfredshedsundersøgelse til sprogcentrene

SIRIs spørgeskema blev udsendt til 47 sprogcentre i hele landet. 87 pct. besvarede SIRIs spørgeskema. 56 pct. af de deltagende sprogcentre var kommunale og 44 pct. private.

Hent Undersøgelse af sprogcentrenes tilfredshed med SIRI (pdf)