Mål- og resultatplan 2019

15-12-2018

Mål- og resultatplanen beskriver SIRIs faglige og finansielle forventninger til det kommende år.

Hent rapporten