Udviklingen i international rekruttering 2015-2017

01-11-2018

- for tredjelandsstatsborgere på erhvervs- og studieområdet

Beskrivelse af anvendelsen af alle de ordninger på studie- og erhvervsområdet efter udlændingeloven samt ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen, der administreres af SIRI, herunder:

  • Antal tilladelser og afslag (samt fordeling på nationalitet)
  • Antal registeringsbeviser og opholdskort under EU-opholdsbekendtgørelsen (samt fordeling på nationalitet)
  • Lønniveauer
  • I hvilke brancher den udenlandske arbejdskraft er beskæftiget
Hent rapporten