Analyse af Etableringskortet

01-03-2019
Ophold til tredjelandsstatsborgere Tal og statistik

Analysens formål er at belyse anvendelsen af og kendskabet til ordningen, da den har eksisteret i fire år.

Det er blevet undersøgt, i hvor høj grad kommende kandidat- og ph.d.-dimittender kender til ordningen, hvorfor ordningen til- eller fravælges, og hvilke udfordringer, der er knyttet til ordningen. Derudover undersøges det, hvem der anvender ordningen, hvad de laver, mens de har denne opholdstilladelse, samt om de skifter til andre ordninger.

Hent publikationen