Analyse af Etableringskortet

01-03-2019
Ophold til tredjelandsstatsborgere Tal og statistik

Formålet med denne analyse er at belyse anvendelsen af og kendskabet til ordningen, da den nu har eksisteret i fire år. Det er herunder undersøgt, i hvor høj grad kommende kandidat og ph.d.-dimittender kender til ordningen, hvorfor ordningen til- eller fravælges, og hvilke udfordringer der er knyttet til ordningen. Endvidere ønskes det belyst, hvem der anvender ordningen, hvad de laver mens de har denne opholdstilladelse samt om de skifter til andre ordninger.

Hent rapporten