Analyse af Working Holiday-ordningen

01-11-2019
Ophold til tredjelandsstatsborgere Tal og statistik

Analysen er baseret på forskellige registerdata samt interviews med ansøgere foretaget i 2019.

Danmark har siden 2001 indgået Working Holiday-aftaler med syv lande. Aftalerne er indgået for at give unge mennesker fra disse lande bedre mulighed for at lære hinandens kultur og levevis at kende. Formålet er at fremme den gensidige forståelse mellem landene. Aftalerne betyder, at unge statsborgere fra et af disse lande kan få tilladelse til at opholde sig i Danmark i op til ét år. Ligeledes kan danske statsborgere få tilladelse til at opholde sig i et af disse lande op til ét år. Der er ikke mulighed for forlængelse af opholdstilladelsen mere end det ene år.

Der er blevet indgået aftaler med følgende lande: Australien (2001), New Zealand (2002), Canada (2005), Japan (2007), Chile (2008), Sydkorea (2010) og senest Argentina (2011).

Antallet af tilladelser under Working Holiday-ordningen er steget i de seneste år. SIRI har derfor udarbejdet en analyse om ordningen for at undersøge, hvad der bringer de unge til netop Danmark, hvad de laver, mens de er i Danmark, og hvilke planer de har, efter de forlader Danmark.

Analysen er baseret på registerdata fra SIRI og et særtræk fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), registerdata fra Udenrigsministeriet samt 28 interviews med ansøgere foretaget i SIRIs borgercenter i København i oktober 2019.

Hent publikationen