Mål- og resultatplan 2020

15-12-2019

Mål- og resultatplanen beskriver SIRIs faglige og finansielle forventninger til det kommende år.

Hent bilag 1

Hent bilag 2

Hent rapporten