Udbud

Alle danske myndigheders udbud samt EU-udbud skal publiceres på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens portal udbud.dk.

På portalen kan du søge på blandt andet udbudstype, opgavetype og myndighed.

Gå til udbud.dk

Læs mere om reglerne for offentlige udbud hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen