Udbud

Alle udbud fra ministeriet og de tilhørende styrelser kan findes på udbud.dk.

Alle danske statslige myndigheders udbud samt EU-udbud skal publiceres på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens portal udbud.dk.

Gå til udbud.dk

Læs mere om reglerne for offentlige udbud hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

På Udbudsportalen kan du finde råd og vejledning om offentlige udbud.

Gå til Udbudsportalen