3-årigt projekt: Lokal dialog forbedrer integrationen

24-02-2017
Integration af nye borgere

Integrationsindsatser i de danske lokalsamfund bliver markant bedre, når de forskellige aktører taler mere sammen. Det er konklusionen efter et 3-årigt projekt gennemført af Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors i fem kommuner.

Projektet ´Lokalsamfundet bygger bro´ har udviklet og styrket det strategiske samarbejde mellem kommune og civilsamfund om den gode modtagelse af flygtninge.  Konklusionen er, at dialog på tværs af alle relevante lokale aktører forbedrer integrationen.

-Projektet understreger det enkle, men vigtige budskab, at rigtig meget handler om at få de forskellige, gode kræfter lokalt til at tale med hinanden og koordinere deres indsatser. I de fem kommuner, som har deltaget i projektet, har den dialog givet markant bedre resultater for de flygtninge, som blev placeret i de pågældende lokalsamfund, siger Nina Svanborg fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der koordinerer den overordnede civilsamfundsstrategi, som projektet indgår i.

Projektet ’Lokalsamfund Bygger Bro’ er blevet udført af Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp i Kolding, Lejre, Ringkøbing-Skjern, Rudersdal og Aalborg Kommune. Projektet er netop afsluttet og har kvalificeret metoder og modeller for det lokale samarbejde. 

Resultaterne af projektet er en lang række konkrete og håndgribelige anbefalinger, som er samlet i et metodekatalog, som praktikere i landets kommuner og civilsamfundsaktører kan lade sig inspirere af. For der er god mulighed for at forbedre samarbejdet og koordineringen mellem kommuner og det brede civilsamfund.

Først og fremmest handler det gode samarbejde om at sætte sig om samme bord og få overblik over, hvad der er af indsatser på området rundt om i kommunen. Dernæst om at koordinere indsatserne og løbende at tale sammen og udveksle erfaringer om, hvordan kommune og det brede civilsamfund kan hjælpe hinanden til at tage bedre imod flygtninge. 

- De gode intentioner er alle vegne, men det handler om at ændre kulturen, for denne nye måde at samarbejde på kræver både tid og tillid mellem parterne. Det kræver ressourcer og engagement fra både kommunen og civilsamfundet, men samlet set er det en overordentlig god investering, fordi det skaber et stærkt socialt fundament for de nyankomne flygtninge, siger projektleder hos De Frivilliges Hus i Aalborg, Katja Jørgensen. 

For Rudersdal Kommune har det været en øjenåbner at være en del af projektet. 

- Mange af de her ting kan virke utrolig ligetil, men det handler om at få det arbejdet ind i de nuværende processer på en god måde, så det kommer borgerne til mest mulig gavn, uden at det bliver en belastning i en travl hverdag. Her har projektet introduceret en række rutiner, der er lige til at gå til og gør vores arbejde nemmere, samtidig med, at både vores gamle og nye borgere får en bedre hverdag, siger projektleder i Rudersdal Kommune, Batoul Jabr.

Om Lokalsamfundet Bygger Bro

Lokalsamfundet Bygger Bro er i igangsat i marts 2014 og er finansieret af det daværende Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og har senest refereret til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Projektet er afsluttet i marts 2017. LG Insight har siden projektstart været tilknyttet som ekstern evaluator. 

Læs de centrale konklusioner fra evalueringen og anbefalinger i metodekataloget

Læs metodekatalog

Læs evalueringsrapport