Bredt kommunalt samarbejde skal forebygge ekstremisme i udsatte boligområder

29-06-2017
Indsatser til sårbare familier

Kommuner får nu støtte til at udvikle den forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder. Formålet er at forebygge rekruttering af personer fra kriminelle miljøer til ekstremistiske miljøer og forebygge radikalisering af yngre søskende til personer i ekstremistiske miljøer.

Som led i at styrke forebyggelsesindsatsen i kommunerne skal der udvikles indsatser, som går på tværs af sektorer og kombinerer kriminalitetsforebyggelse med støtte og rådgivning i særligt udsatte boligområder.

Derfor får tre kommuner nu samlet 1 mio. kroner i støtte til at forebygge tilstrømning af kriminelle personer til ekstremistiske miljøer (cross-over), særligt med fokus på personer i randgruppen af bander og kriminelle miljøer. Samtidig har initiativet fokus på at forebygge, at yngre søskende til radikaliserede personer tiltrækkes af ekstremistiske holdninger, retorik og adfærd.

Sigtet er, at kommunerne indgår i et systematisk og struktureret samarbejde med det boligsociale område samt andre lokale aktører, såsom lokalpoliti, civilsamfund mv. om forebyggelsesindsatsen.

De tre udvalgte kommuner er:

  • Helsingør Kommune
  • Brøndby Kommune
  • Københavns Kommune

Kommunerne er blandt andet udvalgt på baggrund af kommunernes konkrete udfordringer på området.

Fælles for ansøgerne er desuden, at de ønsker at styrke det tværsektorielle samarbejde omkring indsatsen i udsatte boligområder.