Resultat af indfødsretsprøven

28-06-2017
Danskundervisning og prøver for udlændinge

Inger Støjberg er tilfreds med, at indfødsretsprøven tester deltagernes viden om det danske samfund, og understreger, at det kræver forberedelse at bestå. 49,8 % af prøvedeltagerne har bestået indfødsretsprøven, der blev afholdt den 7. juni 2017.

Udlændinge – og Integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Det er en noget lavere beståelsesprocent, vi ser denne gang, og det viser jo bare, hvor vigtigt det er at forberede sig grundigt. For det kræver en indsats at blive dansk statsborger – og det er også meningen. Et dansk statsborgerskab er et stort privilegium, og derfor kræver vi, at man skal have kendskab både til grundlæggende forhold og til kultur og historie i det samfund, man vil være en del af.”

Der er forskel på, hvor svære spørgsmålene har været at besvare for prøvedeltagerne. For eksempel har mere end 90 % svaret rigtigt på en række spørgsmål, fx spørgsmålet i hvilket erhverv hovedparten af befolkningen i Danmark arbejdede i slutningen af 1800-tallet (landbrug), og hvad den dømmende magt er (domstolene).

Baggrund og analyse

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har lavet en analyse af den indfødsretsprøve, som blev afholdt den 7. juni 2017. Den viser, at indfødsretsprøven har en tilfredsstillende kvalitet. Spørgsmålene er formuleret på en måde, der ligger tæt op ad det læremateriale, som danner grundlag for prøven. Der bliver fokuseret på viden om samfundet i højere grad end fx årstal, og svarmulighederne ligger ikke for tæt op ad hinanden.

Indfødsretsprøven bliver holdt to gange om året. Den 7. juni 2017 blev indfødsretsprøven afholdt på 50 sprogcentre fordelt over hele landet, og 3.225 prøvedeltagere gik op til prøven.

Indfødsretsprøven af 2015 blev etableret med aftalen af 5. oktober 2015 om indfødsret mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne.

Det er en betingelse for at blive dansk statsborger, at ansøgeren består indfødsretsprøven og dermed dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Hent indfødsretsprøven (pdf) (nyt vindue)

Hent retteark til indfødsretsprøven (pdf) (nyt vindue)