Viden til at komme i mål med integration

02-03-2017
Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Målet er klart – flere nyankomne flygtninge skal i beskæftigelse.

Nu har kommunerne fået en hjælpende hånd til at gøre indsatsen mere effektiv. Som led i projektet ”I mål med Integration” har Rambøll lavet en videnssyntese, der afdækker viden om, hvad der virker i den  beskæftigelsesrettede integration.

Det er kommunerne, der har ansvaret for integrationsindsatsen af nyankomne flygtninge, og der er rum for forbedring. Der er nemlig stor forskel på, hvor effektiv indsatsen er i de enkelte kommuner.

Videnssyntesen bekræfter, at det er en hensigtsmæssig prioritering at få flygtninge ud i virksomhederne så tidligt som muligt. Den viden, som syntesen afdækker, viser nemlig, at især privat løntilskud, men også virksomhedspraktik i offentligt og privat regi, skaber bedre udsigter til job for flygtninge og indvandrere – og hurtigere end anden aktivering.

Videnssyntesen skal bruges i forhold til deltagerkommunerne i projektet,  men skal også inspirere resten af landets kommuner i arbejdet med at løfte beskæftigelsesindsatsen for flygtninge.

Projektet ”I mål med Integration” finansieres af satspuljemidler og støtter 17 kommuner af forskellig størrelse i at etablere en mere effektiv integrationsindsats, som får flere flygtninge og indvandrere i job.

Læs Videnssyntesen

Læs pixi-udgave af Videnssyntesen